Определение №129/02.03.2021 по дело №934/2020

Спорът е разрешен с Решение №60089/02.08.2021 по дело №934/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

В какъв обем следва да са извършените от въззивната инстанция процесуални действия, за да бъде удовлетворено изискването на чл. 12 ГПК, чл. 236, ал. 2 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК, осигуряващи постановяването на законосъобразно решени?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на трети февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛ МАРКОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИРИНА ПЕТРОВА, ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 934 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Айкарт Кредит“ ЕАД срещу решение № 39/07.02.2020 г. по в. т. д. № 96/2019 г. по описа на Апелативен съд Велико Търново, с което е потвърдено решение № 16/09.01.2019 г. по т. д. № 123/2017 г. на Окръжен съд Велико Търново за отхвърляне на предявените от касатора срещу Г. Н. Я. искове с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумата 17 664, 83 евро и с правно основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД за заплащане на мораторна лихва върху главницата за периода 27.10.2016 г. – 13.07.2017 г. в размер на 1 320, 17 евро.

В подадената жалба се сочат касационни основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Заявява се оплакване, че въззивният съд не е разгледал нито едно от направените във въззивната жалба възражения на дружеството. В решението липсва каквато и да е обосновка защо въззивният съд приема за установени факти, по които се спори и относно които има изрично изложени възражения. В депозираното изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се обосновава допускане на касационно обжалване с наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1, предл. II ГПК като са формулирани въпроси, обусловили според касатора изхода на спора пред въззивната инстанция. Въпросите са следните :

1. „Длъжен ли е въззивният съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата, да обсъди всяко едно от въведените с въззивната жалба възражения и изрично и ясно да обоснове приемането или отхвърлянето им в решението си?“

2. „Длъжен ли е съдът да мотивира решението си в случай на потвърждаване на първоинстанционното решение?“

3. „Разликата в твърдяната дата на сключване на договор за револвиращ кредит /с оглед направените уточнения пред първоинстанционния съд и в жалбата/ прави ли недействителен този договор, по който от събрания и приет по делото доказателствен материал е установено, че 1. договорът е подписан от страните; 2. налице е неизпълнение на задължението на кредитодателя да предоставя револвиращ кредит – кредитна линия на кредитополучателя по начина, посочен в исковата молба; 3. кредитополучателят е усвоил процесните суми по начина, описан в исковата молба; кредитополучателят не е изпълнил задължението си да ги върне в срок и тази разлика в твърдяната дата на сключване на договор за револвиращ кредит заличава ли последиците от неизпълнение на задължението на кредитополучателя да върне ползвания кредит в срок съгласно условията на сключения договор?“

По въпросите се твърди противоречие с казуална практика на ВКС, обективирана в решение № 244/09.02.2018 г. по т. д. № 2/2017 г. на II ТО, решение № 59/14.04.2015 г. по гр. д. № 4190/2014 г. на IV ГО, решение № 228/01.10.2014 г. по гр. д. № 1060/2014 г., решение № 6/19.04.2019 г. по гр. д. № 1714/2018 г. на IV ГО, решение № 40/15.09.2014 г. по т. д. № 1554/2013 г. на ВКС. Отделно от това, се цитират решение № 32/10.03.2016 г. по гр. д. № 4741/2015 г., II ГО, решение № 87/27.06.2019 г. по гр. д. № 4808/2018 г. на ГО, решение № 31/19.06.2018 г. по гр. д. № 1702/2017 г. на I ГО, както и други такива.

При изложените доводи в касационната жалба е формирано искане за постановяване на акт, с който атакуваното решение да бъде допуснато до касационен контрол

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари