Определение №129/08.04.2021 по дело №4171/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Кой е приложимият процесуален ред за разглеждане на осъдителни искове срещу Държавата за обезщетения за вреди вследствие на нарушения на пар. 4, ал. 3 ДЕС?

Отговор

Посредством приетата и обнародвана в Държавен вестник бр.94 от 2019 г. разпоредба на чл.2в от ЗОДОВ законодателят е постановил исковете за обезщетение за вреди, причинени от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз, да се разглеждат по реда на ЗОДОВ и съгласно чл.9а от ЗОДОВ за предявяването на тези искове се внася проста държавна такса по чл.2а ТДТС. Тези процесуални норми имат незабавно действие спрямо заварените правоотношения, поради което се прилагат и по отношение на исковите молби, подадени преди измененията в закона.


Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на първи април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Борислав Белазелков

ЧЛЕНОВЕ:
Борис Илиев, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от Борис Илиев ч.гр.д.№ 4171/ 2019 г. за да постанови определението, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

История на спора

Спряно е с постановено по настоящето дело определение № 402/ 15.11.2019 г. до приемане на постановление по Тълкувателно дело № 2/ 2015 г., ВАС и ВКС. Посоченото тълкувателното дело приключи с издаването на определение № 1 от 25.03.2021 г., с което отпадат предпоставките за спиране на производството по настоящето дело и то следва да бъде възобновено.

Същото е образувано по частна касационна жалба на „Юропкар Аутофермийтунг ГмбХ” (EUROPCAR Autovermietung GmbH), Германия, Хамбург, срещу въззивно определение на Софийски апелативен съд № 2741 от 09.08.2019 г. по ч.гр.д.№ 2900/ 2019 г., с което е потвърдено определение на Софийски градски съд от 10.04.2019 г. по гр.д.№ 14272/ 2018 г. и по този начин е прекратено производството по предявения от касатора против Прокуратура на Република България /ПРБ/ иск за заплащане на сумата 32 000 евро поради неотстраняване в срок на нередовностите на исковата молба.

Касационен въпрос

Жалбоподателят поддържа, че определението е необосновано, защото въззивният съд не изложил никакви собствени съображения по жалбата и не обсъдил доводите му. Съдът следвало да съобрази, че исковете, по които е изискано внасяне на държавна такса, са предявени при условията на евентуалност и производството по тях следвало да бъде спряно до приключване на делото по обуславящите искове. Оспорва и извода на въззивния съд, че приложимият ред за разглеждане на исковете е по ГПК, а не по ЗОДОВ, като счита, че обратното следва от решение на Съда на Европейския съюз по дело № С-571/ 2016 г. Затова моли обжалваното определение да бъде отменено, а като основание за допускането му до касационно обжалване повдига процесуалноправния въпрос „Кой е приложимият процесуален ред за разглеждане на осъдителни искове срещу Държавата за обезщетения за вреди вследствие на нарушения на пар. 4, ал. 3 ДЕС?”. Поддържа, че в преграждащото определение този въпрос е разрешен в противоречие на практиката на Върховния касационен съд и на Съда на Европейския съюз, евентуално че е от значение за точното прилагане на закона и развитието на правото.

ПРБ не взема становище по частната жалба.

Частната жалба е допустима, а основателно е и искането за допускане на касационно обжалване.

Мотиви

Пред първата инстанция делото е образувано по искове на „Юропкар Аутофермийтунг ГмбХ” против ПРБ, предявени са осъдителни искове за сумите 1 000 евро /част от вземане в общ размер 20 000 евро/, сумата 32 000 евро, сумата 1 000 евро и сумата 5 000 евро. По втората и третата от претенциите ищецът е заявил, че ако не бъдат уважени като обезщетение за вреди от забавено съдебно производство, то при условията на евентуалност претендира същите суми като обезщетение за вреди от нарушаване на правото на Европейския съюз. С определение от 04.09.2018 г. по гр.д.№ 5944/ 2018 г. първоинстанционният Софийски градски съд отделил в отделно производство евентуално предявения иск за сумата от 32 000 евро, като по този иск е образувано гр.д.№

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари