*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За процедирането на съда при установени недостатъци и направено възражение по чл. 265, ал. 1 ЗЗД, пр. 3 за намаляне на размера на възнаграждение при липса насъбрани доказателства за размера на намалението.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети февруари през две хиляди двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря ..., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д. N.****** по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Д. И. И. срещу решение №.****** на ОС Габрово – с което е потвърдено решение №.****** на РС Габрово за осъждане на касатора да плати на основание чл.266 ал.1 ЗЗД 8000лв. възнаграждение по договор за изработка от 24.08.18, ведно със законната лихва считано от 5.08.19 до окончателното изплащане, и на основание чл.92 ЗЗД 2400лв. неустойка за забавено плащане по чл.17 от договора, ведно със съответно произнасяне по разноските.

Ответната страна Б. И. Д. не взема становище.

Мотиви

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, от процесуално легитимирано за това лице и е процесуално допустима.

За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл.280 ал.1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, ВКС съобрази следното:

С обжалваното решение е прието, че страните са били обвързани от договор от 24.08.18/с нотариална заверка на подписите/ с предмет изграждане на покривна конструкция с цигли втора употреба и дървен материал на изпълнителя, допълнителен навес към терасата и още един такъв към дясната страна на къща /в [населено място], [община]/; уговорено е, че посочените в договора дейности следва да бъдат извършени в срок до 20.11.18 - в който трябва да бъде платено в брой и възнаграждение 12000лв., като товаренето, разтоварването и транспорта са за сметка на изпълнителя, а шипките-за сметка на възложителя; при неплащане в срок се дължи неустойка /1% на ден върху неиздължената сума, но не повече от 30% от общото възнаграждение - чл.17/; след подписите на страните с ръкописен текст е изписано, че е получено капаро в размер на 4000лв. на 24.08.18 и е положен подпис на „получател“, както и че на покривната конструкция няма да има дъски и покривна хартия – под който текст също е положен подпис и дата 24.08.18; на 24.08.18 ответникът е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  От какъв факт произтича задължението на възложителя за заплащане възнаграждение за изработеното – от приемането на изработеното или от съществуването му като изпълнена работа във фактическо държане на възложителя ? Само от фактическо държане на изработеното от възложителя може ли да бъде обоснован извод за приета от него / одобрена…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно изискуемостта на задължението на възложителя за заплащане на уговореното възнаграждение след приемане на работата.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Трябва ли признанието на дълга да бъде изрично, или то може да се извлича от всякакви конклудентни действия? Следва ли приемането и осчетоводяването на фактурите да се смята ”за приемане на качествено изпълнение”по договор за строителство?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За невъзможността да се допусне разваляне на договор, когато е налице незначително неизпълнение с оглед интереса на кредитора, за възможността да се развали договор, кагото е налице приемане на извършената по него работа, за значението на полезността на работата с оглед разпоредбата на чл. 267, ал. 1, т. 2 ЗЗД…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли съдът, когато искът е доказан по своето основание, да определя размера на неустойката по своя преценка или следва да назначи експертиза?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При какви обстоятелства се счита, че е налице приемане на работата по договор за изработка.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При поправими недостатъци на изработеното, може ли възложителят да откаже изцяло заплащане на уговореното окончателно възнаграждение?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За приложното поле на чл. 130 ГПК /отм./ и за това кои обстоятелства следва да бъдат взети предвид при определяне размера на обезщетението за вреди.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За процедирането на съда при установени недостатъци и направено възражение по чл. 265, ал. 1 ЗЗД, пр. 3 за намаляне на размера на възнаграждение при липса насъбрани доказателства за размера на намалението.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари