Решение №127/19.07.2021 по дело №2719/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №26/20.01.2021 по дело №2719/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно приложението на чл. 59 ЗЗД и легитимацията на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 ТЗ с предоставено право на управление върху имот - частна държавна собственост, да претендира на основание чл. 59 ЗЗД обезщетение за неоснователното ползване на имота от трето лице.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и шести май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

при участието на секретаря Валентина Илиева и прокурора, като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 2719 по описа на Върховния касационен съд за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Държавно предприятие „Фонд Затворно дело“, представлявано от изпълнителния директор М. Д., чрез юрисконсулт И. Д., срещу въззивно решение № 74/10.03.2020 г., постановено по възз. т. д. № 25/2020 г. на Варненския апелативен съд, с което е потвърдено решение № 939/30.10.2019 г., постановено по т. д. № 1700/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд.С първоинстанционното решение са отхвърлени предявените от касатора против “ВАРНА ПАРК“ ООД искове по чл.59, ал.1 ЗЗД за заплащане на сумата общо 235 843 лв. – обезщетение за периода от 17.10.2013 г. до 17.10.2016 г. за ползване на обекти, описани в протокол за изземване и протокол за предаване от 23.04.2014 г. (съставени на основание Заповед № РД-14-7706-120/21.03.2014 г. на областния управител на област Варна) и индивидуализирани в 35 пункта в исковата молба.

Касаторът поддържа оплаквания за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК.

Ответникът по касационната жалба – „ВАРНА ПАРК“ ООД, представляван от адв. Г. Л., в писмен отговор изразява становище за неоснователност на жалбата.

Касационен въпрос

С определение № 26/20.01.2021 г. касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроси, касаещи приложението на чл.59 ЗЗД и легитимацията на държавно предприятие по чл.62, ал.3 ТЗ с предоставено право на управление върху имот - частна държавна собственост, да претендира на основание чл.59 ЗЗД обезщетение за неоснователното ползване на имота от трето лице.

Мотиви

По поставените въпроси Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение намира, че според приетото с ППВС №1/1979г. ищецът разполага с иска по чл.59 ЗЗД, когато не са налице фактическите състави на чл.55, ал.1 ЗЗД, липсва друг път за правна защита, но е увеличено без основание имуществото на едно лице за сметка на имуществото на друго лице. Обогатяването може да се изразява не само в увеличение на имуществото на лицето, но и когато са му спестени средства за сметка на имуществото на друг правен субект. Съгласно чл.59, ал.2 ЗЗД правото на иск по този текст възниква, когато страната не разполага с друг иск, с който да може да се защити. По този начин се осуетява чрез законна норма всяко неоснователно преминаване на блага от едно имущество в друго и този, който твърди, че се е обеднил за сметка на лице, което не е имало основание за получаване на съответната имуществена облага, разполага със защитата по чл.59 ЗЗД. В практиката на ВКС е изяснена възможността обезщетение за неоснователно ползване на имот да се претендира от лице, упражнявало владение върху него, независимо от основанието за това – като фактическо състояние или като правомощие на собственика, нарушено от ответната страна (вж. – реш. № 190/12.12.2017 г. по т. д. № 512/2017 г., I т. о., реш. № 67/05.04.2016 г. по гр. д. № 4147/ 2015г., IV г. о.; реш. № 190/12.12.2017 г. по т. д. № 512/ 2017 г., I т. о., реш. № 88/28.08.2017 г. по т. д. № 834/2016 г., II т.о., реш. № 262/22.02.2013 г. по гр. д. №

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари