Определение №127/02.04.2021 по дело №105/2021

Спорът е разрешен с Решение №60089/20.07.2021 по дело №105/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

За проверка на решаващия извод на въззивния съд, че имот, застроен с вилна сграда още преди колективизацията на земята, има земеделски характер и подлежи на реституция по ЗСПЗЗ.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
МАРГАРИТА СОКОЛОВА

Членове:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 105 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

История на спора

С решение № 91 от 13.03.2020 г. по в. гр. д. № 255/2019 г. на Пернишкия окръжен съд е отменено решение № 1104 от 19.10.2018 г. по гр. д. № 7849/2017 г. на Пернишкия районен съд и са отхвърлени предявените от Г. А. К. положителни установителни искове за собственост, основани на придобивна сделка, евентуално на давност, върху неурегулиран поземлен имот, целият с площ по сегашно геодезическо заснемане от 1511 кв. м., а по нотариален акт от 1300 кв. м., находящ се в землището на [населено място], [община], в.з. „С.“ /местност Л./, заедно с построената в имота вилна сграда от 54 кв. м., състояща се от етаж и тавански полуетаж, който е идентичен със следните реални части по КВС и спрямо съответните ответници: 1. Реална част с площ от 40,023 кв. м. от имот ...., представляваща полски път, собственост на община Перник; 2. Реална част с площ от 20,39 кв. м. от имот ...., представляващ ливада, цялата от 161 кв. м., стопанисвана от община Перник на основание чл.19 ЗСПЗЗ; 3. Реална част с площ от 668,51 кв. м. от имот ...., представляващ ливада на община Перник;

4. Реална част с площ от 9,25 кв. м. от имот ...., представляващ друга селищна територия на кметство с. Кладница; 5. Реална част с площ от 8,21 кв. м. от имот ...., представляващ ливада на община Перник;

6. Реална част с площ от 106,10 кв. м. от имот ...., представляващ ливада, възстановена на наследниците на С. Л. Л. - ответниците М. С. Г. и Р. С. Г.;

7. Реална част с площ от 22,52 кв. м. от имот ...., представляващ ливада, възстановена на наследниците на В. Н. Д. – ответника С. В. Н.;

8. Реална част с площ от 187,78 кв. м. от имот ...., представляващ ливада, възстановена на наследниците на И. Л. К. – спрямо ответниците И. И., И. С., М. Н. и Е. К.;

9. Реална част с площ от 448,34 кв. м. от имот ...., представляващ ливада, възстановена на наследниците на В. Д. М. – спрямо ответницата К. Г..

Въззивният съд е приел, че ищецът е закупил спорния имот с нотариален акт № .... г. Собствеността произхожда от Н. Б. С. и Ц. И. Г., които са закупили имота с договор от 22.06.1934 г.; застроили са го със сграда за живеене /хижа/ въз основа на позволителен билет № ....г., извършили са разпоредителна сделка помежду си с договор от 08.06.1940 г., а след снабдяване с нотариален акт № .... г. за собственост по давност от Д. Б. С. за 1/2 ид. част от земята и намиращата се в нея вилна сграда от 54 кв.м. и извършена съдебна делба с решение № 865/31.12.1981 г. по гр. д. № 1487/1981 г. на Пернишкия районен съд, имотът е поставен в дял на С. Б. С., който се е снабдил с констативен нотариален акт № .... г.; продал е заедно със съпругата си имота, заедно с намиращата се в него вилна сграда с площ от 54 кв.м. с нот.акт № .... г. на В. Г. Д., който е продал същия имот на ищеца Г. А. К. с нотариалния акт № .... г. Същевременно община Перник е издала АОС № 6817 от 24.01.2012 г. за собственост на ливада от 1,365 дка в местността „С.“, а с решения на ОСЗГ

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари