Определение №126/20.04.2021 по дело №3955/2020

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 126

  София, 20.04.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на десети март през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като изслуша докладваното от съдия Димитрова гр.д. № 3955 по описа на Трето гражданско отделение на съда за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288, вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх. № 275021 от 19.10.2020 г. от К. Н. И. от [населено място], чрез пълномощника си адв. Рая Н. от АК-София, против въззивно решение № 260161 от 23.09.2020 г., постановено по в.гр.д. № 8223/2019 г. по описа на Софийски градски съд, ГО, ІІ „Е“ състав, с което като е отменено изцяло решение № 85645 от 05.04.2019 г., постановено по гр.д. № 12479/2017 г. на Софийски районен съд, 157 с-в, са отхвърлени предявените от К. Н. И. от [населено място] срещу „Юробанк България“ АД, конституиран на основание чл. 227 ГПК като правоприемник на първоначалния ответник „Банка Пиреос България” АД, със седалище и адрес на управление [населено място], искове с правно основание чл. 439 ГПК, във вр. с чл. 430, ал. 1, ал. 2 ТЗ и чл. 86, ал.1 ЗЗД, за установяване, че К. Н. И. не дължи чрез принудително изпълнение на „Юробанк България“ АД сумата от 6330,66 лв. - главница по договор за потребителски кредит от 11.06.2008 г.; сумата от 907,21 лв. – възнаградителна лихва, за периода 11.04.2009 г. - 21.12.2009 г.; сумата от 181,94 лв. - мораторна лихва, за периода 11.04.2009 г. - 21.12.2009 г. и сумата 148,40 лв. - държавна такса, за които суми в полза на ответника е издаден изпълнителен лист на 08.10.2010 г. по гр.д. № 56683/2009 г. на СРС, 24 с-в.

  След като прецени данните по делото, касационният съд в настоящия си състав приема, че следва да спре производството по делото на основание чл. 292 ГПК, по следните съображения:

  Предявени са отрицателни установителни искове с правно основание чл. 439 ГПК, вр. с чл. 430, ал. 1 и ал. 2 ТЗ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, които са отхвърлени с обжалваното въззивно решение.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, един от правните въпроси, поставен от касаторката, а именно: От кой момент поражда действие отмяната на ППВС № 3/18.11.1980 г., извършена с т. 10 от ТР № 2/26.06.2015 г. по тълк.д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, и прилага ли се последното за вземания по изпълнително дело, което е образувано преди приемането му, с твърдението че е обуславящ за изхода на делото и е решен от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС – основание за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, за което сочи практика на ВКС – решения, постановени по реда на чл. 290 ГПК. Разрешаването на този правен въпрос е свързан с образуваното тълкувателно дело № 3/2020 г. на ОСГТК на ВКС за уеднаквяване на съдебната практика по него

  Предвид наличието на образувано тълкувателно дело № 3/2020 г. на ОСГТК на ВКС по посочения правен въпрос, настоящото производство следва да бъде спряно във връзка с разрешението, дадено в ТР № 1 от 19 февруари 2010 г. по тълк.д. № 1/2009 г. на ОСГТК, т. 2, до постановяване на решение по тълк.д. № 3/2020 г. на ОСГТК на ВКС.

  По изложените съображения и на основание чл. 229, ал. 1, т. 7, вр. с чл. 292 ГПК, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

  О П Р Е Д Е Л И :

  СПИРА производството по гр.д. № 3955/2020 г. по описа на Върховния касационен съд, Трето гражданско отделение, до постановяване на решение по тълк.д. № 3/2020 г. на ОСГТК на ВКС.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари