Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Чия е доказателствената тежест при направено по делото възражение по чл. 51, ал. 2 ЗУЕС, че лице, което е собственик на обект в етажна собственост, не е пребивавало в имота си за повече от 30 дни в рамките на една календарна година?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, състав на първо гражданско отделение в закрито съдебно заседание на шестнадесети март две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ ****** по описа за 2022 г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Етажна собственост в сграда „Р. Бей 2“, находяща се в [населено място], м.“Юрта под пътя“, [улица] срещу решение № ****** на Бургаския апелативен съд, с което е потвърдено решение № ****** на Бургаския окръжен съд в частта му за отхвърляне на предявените от Етажната собственост срещу „Х. вилидж“ АД искове с правно основание чл.51 от ЗУЕС и с правно основание чл.86 ЗЗД за разликата над присъдените от окръжния съд размери /1 350 евро, представляваща дължима от ответното дружество такса за управление и обслужване на общите части на сграда с идентификатор ..... и сграда с идентификатор ..... по кадастралната карта на [населено място] за 2018 г. и 1170,12 евро, представляваща лихва върху тази сума за периода от 16.09.2018 г. до 17.08.2020 г./ до пълните предявени размери от 24 010,80 евро главница и 3 539,31 евро лихва.

В жалбата се твърди, че решението на Бургаския апелативен съд е постановено при допуснати от съда съществени нарушения на съдопроизводствените правила- основание за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.3 ГПК.

Мотиви

Като основания за допускане на касационното обжалване се сочат чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК. Твърди се противоречие на обжалваното решение с практика на ВКС /определение № 264 от 06.04.2021 г. по гр.д.№ 3899/2020 г. на ВКС, ГК, III г.о., ППВС № 1/1953 г., ППВС № 7/1965 г., ППВС № 1/1985 г., Тълкувателно решение № 1 от 04.01.2001 г. по гр.д.№ 1/2000 г. на ОСГК на ВКС, решение № 222 от 27.03.2017 г. по т.д.№ 505/2017 г. на ВКС, ТК, II т.о., решение № 212 от 01.02.2012 г. по т.д.№ 1106/2010 г. на ВКС, ТК, II т.о., решение № 17 от 23.07.2014 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение за недопускане
  Определение №264/06.04.2021 по дело №3899/2020
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  Постановление № 1/1953 от 13.07.1953 г.
  За формата и съдържанието на решението и присъдата.
 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  Постановление №****/**.**.1965 по дело №****/1965
  За обобщаване на практиката на второинстанционните съдилища по приложението на чл. 206 ГПК /отм./ - чл. 210 ГПК /отм./ и даване на указания за отстраняването на отклонения.
 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  Постановление №****/**.**.1985 по дело №****/1985
  По някои въпроси за правомощията на втората инстанция по граждански дела.
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1/2000 от 04.01.2001 по тълк. д. № 1/2000
  По въпроси на въззивното производство по граждански дела съгласно ГПК /отм./
 • Решение №222/27.03.2018 по дело №505/2017
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 212 от 01.02.2012 г. по търг. д. № 1106/2010 г.
  Относно задълженията на въззивния съд да извърши самостоятелна преценка на доказателствата, да обсъди доводите на страните и да мотивира решението си по съществото на правния спор е послужил като основание за допускане на решението до касационен контрол.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 17 от 23.07.2014 г. по търг. д. № 811/2012 г.
  Относно задължението на въззивния съд да разгледа и обсъди всички твърдения, доводи и възражения на страните, които имат значение за акта му по съществото на правния спор и да извърши преценка на всички събрани по делото доказателства по реда на чл. ф188, ал. 1 ГПК (отм.), аналогичен на чл. 235…
 • Решение
  Решение № 111 от 03.11.2015 г. по т. д. № 1544/2014 г.
  Относно правомощията на въззивния съд във връзка с доклада на делото, когато докладът на първоинстанционния съд по чл. 146 ГПК е непълен или неточен, разпределението на доказателствената тежест и връзката между доклада и един от основните принципи на гражданския процес на установяване на истината /чл. 10 ГПК/. Относно доказателствената тежест…
 • Решение
  Решение № 136 от 06.11.2015 г. по т. д. № 2483/2014 г.
  За критериите по чл. 20 ЗЗД, въз основа на които съдът следва да изясни точния смисъл на договорните клаузи при спор на страните; за характера на споразумение, с което страните изменят предшестващ дълг по размер, като прибавят изтекли лихви и уговарят нов падеж, и съставлява ли същото договор за новация…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 180 от 11.01.2016 г. по т. д. № 1618/2014 г.
  По въпроса за задължението на въззивната инстанция да обсъди всички доказателства по делото и доводите на страните при формиране на изводите си по спорния предмет на делото в противоречие със задължителната съдебна практика по приложението на чл. 188, ал. 1 ГПК (отм.), аналогичен на чл. 235, ал. 2 от новия…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 94 от 13.09.2016 г. по т. д. № 3768/2014 г.
  Нищожен ли е поради липса на съгласие договор за наем на недвижими имоти при общо определена за всички имоти наемна цена, т.е. при липса на уговорена наемна цена за всеки отделен имот? Може ли да е налице частична недействителност на клаузи, които не засягат същественото съдържание на един договор, когато…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 161 от 04.10.2016 г. по т. д. № 2220/2015 г.
  Задължен ли е въззивният съд да обсъди с мотиви към решението си всички допустими и относими към спорния предмет доводи и възражения на страните?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари