Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Решение по чл. 290 ГПК

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства; и длъжен ли е съдът да формира вътрешното си убеждение, като прецени всички обстоятелства по делото при спазване на научните, опитните и логическите правила?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осми юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА, НИКОЛАЙ ИВАНОВ

при участието на секретаря Райна Стоименова и прокурора като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № ****** по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба с вх. № 15771/06.08.2021 г. на „Електроразпределение Север“ АД, представлявано от адв. Николай Банков, срещу въззивно решение № ****** по описа на Окръжен съд – Варна, с което е потвърдено решение № ****** по описа на Районен съд – В.. С първоинстанционното решение са отхвърлени предявените от касатора против З. Г. И. искове по чл. 422 ГПК за установяване съществуването на парично вземане в размер на 7 013,66 лв., представляващо стойността на начислена електрическа енергия за периода 25.03.2017 г. - 18.12.2019 г. по фактура № [ЕГН]/26.02.2020 г.; и вземане в размер на 200,66 лв., представляващо обезщетение за забава за заплащане горното задължение, за периода 09.03.2020 г. - 17.07.2020 г., за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК по ч. гр. д. № ****** по описа на Районен съд – Варна.

В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на въззивното решение, поради допуснати нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК.

Ответникът по жалбата – З. И., чрез адв. Ц. Д., в писмен отговор изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Претендира присъждане на разноски.

Касационен въпрос

С определение №244/30.03.2022 г. на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК е допуснато касационно обжалване на въззивното решение по въпросите: допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства; и длъжен ли е съдът да формира вътрешното си убеждение, като прецени всички обстоятелства по делото при спазване на научните, опитните и логическите правила.

Мотиви

По първия процесуалноправен въпрос настоящият състав споделя установената практика на ВКС (вж. - решение № 226/12.07.2011 г. по гр. д. № ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Определение №244/30.03.2022 по дело №3899/2021 3
    Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства? Длъжен ли е съдът да формира вътрешното си убеждение, като прецени всички обстоятелства по делото при спазване на научните, опитните и логическите правила?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!