*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно критериите, по които следва да се определи размера на обезщетението за неимуществени вреди съгласно чл. 52 ЗЗД.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на шестнадесети май, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

Председател:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА

Членове:
БОРИС ИЛИЕВ, ЕРИК ВАСИЛЕВ

при участието на секретаря Даниела Цветкова и прокурор Станева като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д.№ ******/2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано по касационна жалба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез гл.юрк. Г. В. срещу решение № 590/03.06.2021 г. по гр.д.№ 191//2021 г. на Апелативен съд София, с което се отменя решение № 260081/05.11.2020 г. по гр.д.№ 366//2019 г. на Окръжен съд София в частта, в която е отхвърлен иска на В. С. К. за обезщетение на неимуществени вреди за разликата над 8000 до 15 000 лева, като е уважил иска по чл. 2а ЗОДОВ със законната лихва от 30.10.2015 г. до изплащане на сумата.

Касационен въпрос

Обжалването е допуснато по въпроса за критериите, по които следва да се определи размера на обезщетението за неимуществени вреди съгласно чл. 52 ЗЗД.

Мотиви

Отговор на въпроса обусловил допускане на касационното обжалване е даден принципно в т.11 на Постановление № 4/23.12.1968 г. на Пленума на ВС, в която се посочва, че при определяне на обезщетение за неимуществени вреди следва да се вземат предвид всички обстоятелства, които обуславят тези вреди, като в мотивите към решенията трябва да се посочат конкретно тези обстоятелства, както и значението им за размера на неимуществените вреди. Цитираното тълкувателно постановление представлява задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на закона, чиито указания се прилагат последователно в практиката на Върховния касационен съд в смисъл, че обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост, съгласно чл.52 ЗЗД, но винаги зависи от установените във всеки отделен случай факти и обстоятелства, въз основа на които съдът преценява дали предоставените на Комисията /КПКОНПИ/ правомощия са упражнени в рамките на закона и има ли неблагоприятни последици от тези действия върху личния и семеен живот на проверяваното лице.

По основателността

С оглед на дадения отговор на повдигнатия материалноправен въпрос, настоящият състав на Върховния касационен съд намира, че въззивният съд правилно е приел, че държавата отговаря за всички причинени вреди от действия ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари