Определение №125/24.03.2021 по дело №92/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 125

  гр. София, 24.03.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети март през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр.д. № 92 по описа за 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Обжалвано е решение № 68 от 29.05.2020г. по гр.д. № 110/2020г. на Сливенски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 86 от 05.12.2019г. по гр.д. № 163/2019г. на Районен съд Котел в частта за отхвърляне на предявения от Г. А. П., А. А. И. и Х. А. Т. против А. Х. К. установителен иск за собственост на основание давностно владение върху поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на [населено място], [община], с площ 3527 кв., заедно с построените в него: селскостопанска сграда на един етаж с площ 9 кв.м., заснета с идентификатор № ****, еднофамилна жилищна сграда на един етаж със застроена площ 55 кв.м., заснета с идентификатор № **** и селскостопанска сграда на един етаж със застроена плащ 35 кв.м, заснета с идентификатор № **** за разликата над 3/15 ид.ч. до пълния обем на правото на собственост. Първоинстанционното решение е влязло в сила в частта за уважаване на предявения от всеки от ищците установителен иск за собственост на 1/15 ид.ч. / общо за 3/15 ид.ч./ от гореописания имот.

  Жалбоподателите Г. А. П., А. А. И. и Х. А. Т. намират решението за неправилно. Изтъкват както допуснати процесуални нарушения, така и нарушения на материалния закон. Молят да бъде допуснато касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1,т.1 ГПК поради противоречие с практиката на ВКС по въпроса: длъжен ли е съдът при разглеждане на спора да обсъди всички релевантни и допустими доказателства, възражения, твърдения и доводи на страните. Визира се и противоречие с Тълкувателно решение № 1/2012г. на ОСГК по въпроса да приложението на презумпцията на чл.69 ЗС в отношения между съсобственици когато съсобствеността не произтича от наследяване и за необходимостта от изясняване дали има съсобственост и съвладение или само един владелец на целия съсобствен имот.

  Ответницата А. Х. К. чрез процесуалния си представител застъпва становище за липса на основания за допускане на касационно обжалване. Претендира разноски.

  Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение счита, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е допустима.

  Производството е по установителен иск за собственост на поземлен имот и намиращите се в него сгради на основание давност и наследство. Ищците са наследници на А. Х. Т., починал 2016г. Твърди се, че родителите му Е. Т. и Х. Т. са му оставили неформално в собственост спорния имот. От 1988г. баща им, а след смъртта му ищците, упражняват фактическа власт необезпокоявано - ползват и владеят имота, като от 1998г. наследодателят го ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари