Решение №125/26.05.2021 по дело №3097/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №40/04.02.2021 по дело №3097/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли да се ангажира отговорността на потребителя при отчетена електроенелгия от неизведен на десплея регистър при софтуерна намеса по реда на чл. 183 ЗЗД и от правно значение ли са причините довели до измерване на част от потребената ел. енергия в скрит регистър на електромера, както и периода на това измерване , след като записът в него е безспорно установен?

Отговор

При установено софтуерно въздействие върху средството за търговско измерване, в резултат на което дължимите от потребителя суми са начислени не според реално доставената в обекта електроенергия, за доставчика възниква вземане поради разликата между измереното и реално доставеното количество електроенергия. При липса на специална правна уредба (преди приемането на ПИКЕЕ и при отмяната на ПИКЕЕ с решение на ВАС, обнародвано в ДВ) задължението на потребителя да заплати реално доставеното количество електроенергия в обекта намира правно основание (източник) в договор за покупко-продажба между потребителя и доставчика. При действащи ПИКЕЕ дължимото от потребителя се изчислява според предвиденото в Правилата. При действащи ПИКЕЕ са от правно значение причините довели до измерване на част от потребената ел. енергия в скрит регистър на електромера, както и периода на това измерване , след като записът в него е безспорно установен.


Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на осемнадесети май две хиляди и двадесет и първа година в състав:

Председател:
ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове:
ЗОЯ АТАНАСОВА, ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

при секретаря В.Стоилова като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д.N3097 описа за 2020год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение от 10.07.2020г. по гр.д.№130/2020г. на ОС В.Търново, с което е уважен иск с правно основание чл.124 ГПК.

Допуснато е касационно обжалване по въпроса следва ли да се ангажира отговорността на потребителя при отчетена електроенелгия от неизведен на десплея регистър при софтуерна намеса по реда на чл.183 ЗЗД и от правно значение ли са причините довели до измерване на част от потребената ел. енергия в скрит регистър на електромера, както и периода на това измерване , след като записът в него е безспорно установен.

Жалбоподателят- „ Енерго-Про Продажби“ АД, чрез процесуалния си представител поддържа, че решението е неправилно и моли да бъде отменено.

Ответникът – И. Н. М., чрез процесуалния си представител в писмено становище поддържа, че решението е правилно и моли да се остави в сила.

Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о., като направи преценка за наличие предпоставките на чл. 280 ГПК, приема за установено следното:

С обжалваното решение въззивният съд, като е потвърдил първоинстанционното решение, е уважил изцяло исковата претенция, като е приел, че И. Н. не дължи на „Енерго-Про Продажби“ АД сумата от 5 576,06 лв., представляваща начислена сума за ел.енергия, за което е издадена фактура от 19.07.2019г., за периода 09.01.2018г. – 08.01.2019г.

Установено е по делото, че И. Н.-ответник по жалба в настоящето производство, има качеството на потребител на енергийна услуга по смисъла на пар. 1, т. 41б ДР ЗЕ към за обект на потребление на адрес [населено място], [улица] се явява краен клиент по смисъла на пар. 1, т. 27г ДР ЗЕ, поради което същата е носител на правото да закупува доставяната й чрез електроразпределителната мрежа ел.енергия, измерена от СТИ, като съответно дължи заплащането на фактурираната й стойност.

От приложения по делото Констативен протокол № 1502385 от 08.01.2019г. е установено, че на същата дата служители на „Електроразпределение Север ” извършили проверка на измервателните системи и свързващите ги електрически инсталации на посочения обект на ищцата И. Н., в който е отразено, че СТИ е демонтиран при установените показания на дневна, нощна, сумарна тарифа, както и Тарифа Т3, поради изпращането му в БИМ за проверка и на място монтиран друг, като в хода на същата при прочит на електромера със служебен лаптоп установили наличие на отчетени киловати ел.енергия в трети тарифен регистър, който е ненастроен за отчет и не се визуализира

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари