Решение №124/18.06.2019 по дело №2991/2018

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Дали е налице правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.7.2012 г. и при действието само на чл. 48 ПИКЕЕ, чл. 49 ПИКЕЕ, чл. 50 ПИКЕЕ, чл. 51 ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013 г.?

Дали е изпълнено изискването на чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ и чл. 104а, ал. 2, т. 5, б. а ЗЕ, а именно предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента, при наличие на основание за корекция при действието на Общите условия за ДПЕЕ от 2007 г.?

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или