Определение №123/24.03.2021 по дело №4068/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 123

  гр. София, 24.03.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на девети март през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр.д. № 4068 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Обжалвано е решение № IV-225 от 26.08.2020г. по гр.д. № 1440/2020г. на Бургаски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 36 от 30.01.2020г. по гр.д. № 531/2019г. на Несебърски районен съд за признаване за установено по отношение на Община Несебър, че Държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез Областния управител на Област Бургас, е собственик на основание чл. 6 ЗС /редакция в ДВ бр. 92/1951г./ на поземлен имот с идентификатор 51500.507.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, к.к. “Слънчев бряг-запад”, с площ 872 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - незастроен имот за курортно-рекреационен обект, номер по предходен план 333, кв. 401, парцел XIV.

  Касационната жалба е подадена от Община Несебър. Поддържа се, че решението е постановено при съществени процесуални нарушения и в противоречие с материалния закон. Иска се допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК поради противоречие с практиката на ВКС по правните въпроси: 1/ следва ли въззивният съд да направи собствен анализ на доказателствата; 2/ следва ли въззивният съд да се произнесе по наведените доводи и възражения; 3/ може ли да се приеме, че физическо лице е собственик на недвижим имот, придобит по реда на Закона за селскостопанското настаняване на бежанци чрез средствата на заема, отпуснат със съгласието на Обществото на народите от 1926г., ако длъжностно лице е отразило името му върху имота, т.е. посочило го е като владелец. Приложена е съдебна практика.

  Ответникът Държавата изразява становище за недопускане на касационно обжалване.

  Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение счита, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е допустима.

  Производството е по спор за собственост на поземлен имот в к.к. “Слънчев бряг” между Държавата и Община Несебър. Твърди се от ищеца Държавата, че имотът е държавна собственост и липсват основания за съставяне на акт за частна общинска собственост, какъвто е съставен от ответника през 2018г. Правото на собственост на Държавата произтича от чл. 6 ЗС в редакцията му към момента на приемане на закона през 1951г., тъй като имотът е бил безстопанствен. Имотът има № 248 в списък на оземлените бежанци от 1931г. и по плана за оземляване е записан на Г.И. същото отразяване е налице и в разписния лист към кадастралния план от 1997г., където имотът е с № 333. За имота не са предявявани реституционни претенции по ЗСПЗЗ и при извършени справки в Национална база данни ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари