Определение №123/14.05.2021 по дело №3199/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  П Р О Т О К О Л

  Опр. № 123/14.05.2021

  София 12 май 2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в съдебно заседание на дванадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ АТАНАСОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОРИС ИЛИЕВ

  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

  и при участието на секретаря Райна Пенкова

  сложи на разглеждане гр.д. № 3199 по описа за 2020 г.,

  докладвано от съдията Борис Илиев

  Производство по чл. 290 от ГПК

  След изпълнение на разпоредбите на чл. 142, ал.1 от ГПК и на именно повикване, на второ четене в 9.01 часа, страните се представиха така:

  Жалбоподателят П. Х. Г. редовно призован при условията на чл. 289 ГПК, чрез публикация в ДВ бр. 26/2021 г., стр. 98, не се явява и не се представлява. Постъпила е писмена защита.

  За ответника по жалбата Сдружение „Агенция София Прес“ редовно призован при условията на чл. 289 ГПК, чрез публикация в ДВ бр. 26/2021 г., стр. 98, се явява адвокат Д..

  Адвокат Д.: Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

  Върховният касационен съд, Гражданска колегия Четвърто отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

  Адвокат Д.: Оспорвам жалбата.

  Съдът, докладва, че е образувано тълк. д. № 4/2020 г. на ВКС на ОСГТК за приемане на ТР по въпроса: Може ли съдът сезиран с иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД на купувача, който не е изплатил напълно договорената цена да обяви за окончателен по реда и при условията на чл. 362, ал. 1 ГПК предварителен договор за покупко-продажба, съдържащ уговорка, че окончателен договор ще се сключи след заплащане на цялата цена.

  По настоящото дело касационно обжалване е допуснато по правният въпрос: Може ли съдът да обяви за окончателен предварителен договор за продажба, по който не платена договорената продажна цена, макар че неговата отговорност, че окончателния договор ще бъде сключен след заплащането на цялата продажна цена.

  Адвокат Д.: Възразяваме срещу направеното искане за спиране. Считаме, че не са налице предпоставките за допускане на това искане. От една страна не е налице противоречива практика по така поставения въпрос, като в същото време към настоящия момент, т.е. процесния договор, който е предмет на този спор всъщност е бил прекратен, именно с неплащането на цената. В самия договор е посочено клауза, в която при положение, че купувачът не плати цената, собственикът може да продаде на всяко трето лице съответния имот, като с неизпълнението на плащането на цената всъщност се възстановява правото на собственост в пълен обем и отпадат всякакви ограничения и поради тази причина, считам че направеното искане за спиране е неоснователно, дотолкова доколкото би се касаело за договор, който не е прекратен, но в нашия случай договора е прекратен. Считам, че не следва да се спре производството по делото.

  Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Четвърто отделение, намира, че производството по делото следва да се спре, тъй като по правния въпрос, по който е допуснато касационно обжалване, е образувано тълк.д. № 4/2020 г. на ОСГТК на ВКС, поради което

  О П Р Е Д Е Л И :

  СПИРА производството по гр. д. № 3199/2020 г. на Върховния касационен съд, ІV гражданско отделение, до постановяване на Тълкувателно решение по тълк.д. № 4/2020 г. на ОСГТК на ВКС.

  След постановяване на Тълкувателното решение делото да се докладва за насрочване.

  Разглеждането на делото приключи в 9.02 часа.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.

  СЕКРЕТАР:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари