Определение №123/19.04.2021 по дело №2534/2020

  1

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 123

  гр.София, 19.04.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България,

  четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на

  четиринадесети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков

  ЧЛЕНОВЕ: Борис Илиев

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от Борис Илиев ч.гр.д.№ 2534/ 2020 г.

  за да постанови определението, взе предвид следното:

  Производството е по чл.248 ГПК.

  По делото е постановено определение № 334/ 25.09.2020 г., в сила от 19.03.2021 г., с което е оставена без разглеждане частната касационна жалба на „Рона комерс” ООД срещу определение на Софийски градски съд от 18.02.2020 г. по ч.гр.д.№ 16462/ 2019 г. и е прекратено производството по ч.гр.д.№ 2534/ 2020 г. по описа на Върховен касационен съд, ІV гражданско отделение.

  Насрещната по частната жалба страна А. Н. Т. е поискала допълване на прекратителното определение в частта за разноските. Поддържа, че изрично е претендирала в отговора срещу частната жалба присъждане на разноски (адвокатско възнаграждение) и че е представила доказателства за извършването им. Моли съдът да поправи пропуска си да възложи разноските.

  „Рона комерс“ ООД не взема становище по искането.

  Съдът намира молбата за допустима, а разгледана по същество – за основателна.

  Делото е образувано по частна жалба на „Рона комерс“ ООД срещу преграждащо въззивно определение. Частната жалба е счетена за недопустима и производството по нея е прекратено. Право на разноски в този случай има ответната по жалбата страна (чл.78 ал.4 ГПК). В отговора срещу жалбата е поискано присъждане на разноски, а към него са приложени списък по чл.80 ГПК и доказателства за платено адвокатско възнаграждение в размер 200 лв. При постановяване на определението от 25.09.2020 г. настоящата инстанция е пропуснала да се произнесе по надлежно заявеното искане за присъждане на тази сума. Налице са предпоставките за отстраняване на този пропуск по реда на чл.248 ал.1 ГПК.

  По изложените съображения съдът

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДОПЪЛВА определение № 334/ 25.09.2020 г. по ч.гр.д.№ 2534/ 2020 г. на Върховния касационен съд, ІV-то гражданско отделение, в частта за разноските, като ОСЪЖДА „Рона комерс“ ООД, [населено място], [улица], ЕИК[ЕИК] да заплати на А. Н. Т., ЕГН [ЕГН], [населено място],[жк], [жилищен адрес] сумата 200 лв (двеста лева) разноски.

  Определението подлежи на обжалване пред друг състав на Върховния касационен съд в седмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари