Определение №122/19.04.2021 по дело №78/2021

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 122

  София, 19.04.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети април през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ :БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като изслуша докладваното от съдията Любка Андонова гр. дело № 78 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Военно формирование № 32890-Бургас, подадена чрез процесуалния представител старши юрисконсулт П. Н. срещу въззивното решение № I-245 от 23.10.2020 по гр.дело № 1848/20 г на Бургаски окръжен съд, Гражданско отделение, с което е потвърдено решение № 1234/8.6.20 г по гр.дело № 885/2015 г на Районен съд-Бургас, с което касаторът е осъден да заплати на М. Ж. Й. сумата 18 836, 90 лв-неизплатено възнаграждение за положен в периода 1.12.2003 г-31.12.2014 г общо 4 404 часа извънреден труд, представляващ фактически отработеното, над месечната продължителност, служебно време, вследствие на неизползвани почивки за носени дежурства и обезщетение за забавено плащане в размер на 240, 93 лв за периода 1.1.2015 г до 15.2.2015 г, ведно със законните последици.

  В касационната жалба се подържа, че въззивното решение е неправилно и незаконосъобразно.

  Ответникът по касационната жалба М. Ж. Й. оспорва същата по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран чрез процесуалния му представител адв.М. П. от АК-Бургас.Счита, че въззивното решение не следва да бъде допуснато до касационен контрол.Претендира разноски, сторени пред ВКС.

  Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

  В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са формулирани въпросите : В кой момент възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на 24 часови дежурства, некомпенсиран с почивка, от кой момент изпада в забава работодателят по отношение на това вземане и съответно от кой момент започва да тече погасителната давност за същото, включително и в случаите на прекратено служебно правоотношение.По този въпроси е образувано Тълкувателно дело № 6/2017 г по описа на ВКС, ОСГК.

  В производството по селекция на касационната жалба ще са от значение разясненията, които ще бъдат дадени от ВКС с решението по тълк. д. № 6/2017 г. по описа на ОСГК, което налага производството по делото да бъде спряно до постановяването на решение по соченото тълкувателно дело.

  Мотивиран от изложеното, Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение,

  О П Р Е Д Е Л И :

  СПИРА производството по гр. д. № 78/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, IV г. о., до постановяване на тълкувателно решение по тълк. д. № 6/2017 г. по описа на ОСГК.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

  ЧЛЕНОВЕ :1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари