*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно задължението на съда да формира вътрешното си убеждение след преценка на всички обстоятелства по делото при спазване на научните, опитните и логическите правила.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на седми юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Марио Първанов

ЧЛЕНОВЕ:
Илияна Папазова, Майя Русева

при участието на секретаря Анжела Богданова, като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.****** по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Електроразпределение Север“АД срещу решение №.****** на ОС Варна - с което е потвърдено решение №.****** на РС Варна, 24с. /поправено с решение №.260309/4.02.21 по същото дело/, за уважаване на предявения срещу касатора отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК - за признаване за установено, че Л. С. В. не му дължи корекционна сума за консумирана еленергия в размер на 5165,15лв. по издадена фактура №.[ЕГН]/13.05.20 за периода 8.01.16-24.03.20, ведно със съответно произнасяне по разноските. Излагат се оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост. Моли се за отмяна на атакуваното решение и отхвърляне на претенцията ведно с присъждане на разноски.

Ответната страна Л. С. В. оспорва жалбата; претендира разноски.

Касационен въпрос

С определение №.57/31.01.22г. е допуснато касационно обжалване във връзка с въпрос относно задължението на съда да формира вътрешното си убеждение след преценка на всички обстоятелства по делото при спазване на научните, опитните и логическите правила.

Мотиви

С обжалваното решение е прието, че безспорно наследодателят на ищеца и последният са били потребители на еленергия по смисъла на пар. 1, т. 42 ДР ЗЕ и че Общите условия /ОУ/ са влезли в сила по отношение на ищеца. Видно от констативен протокол №.5100585/24.03.20 служители на „Електроразпределение Север“АД са извършили проверка на СТИ, отчитащо електроенергията, доставяна в обекта на потребление, находящ се в [населено място], [улица].29, ап.4, собственост на Л. В. Н., установили са в регистър 1.8.3 29222кВтч еленергия, демонтирали са електромера и са го изпратили за проверка в БИМ; в изготвения впоследствие Констативен протокол на БИМ, ГД „Мерки и измервателни уреди“, РО Русе, е отразено, че при софтуеърно четене е установена външна намеса в тарифната схема на електромера /не е осъществяван достъп до вътрешността му/, констатирано е наличие на преминала енергия по тарифа 15.8.3 от 29222,833кВтч, която не е визуализирана на дисплея; електромерът съответства на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №57/31.01.2022 по дело №3082/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на съда да формира вътрешното си убеждение след преценка на всички обстоятелства по делото при спазване на научните, опитните и логическите правила.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен? 2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър? 3.…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. За задължението на съда да формира вътрешното си убеждение като прецени всички обстоятелства по делото при спазване на научните опитните и логическите правила. 2. За правото на доставчика на електроенергия едностранно да коригира сметките на потребителя само поради обективния факт на констатирано неточно отчитане или неотчитане на доставената електроенергия…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Отговаря ли купувачът на електроенергия съгласно чл.183 ЗЗД за заплащане на цената на потребена от него електроенергия, която е отчетена в неизведен на дисплея регистър на електромера поради установено софтуерно въздействие върху средството за измерване?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Възниква ли право за доставчика на електрическа енергия едностранно да коригира сметката на потребителите, макар в Общите условия да не е предвиден ред, по който да уведоми потребителите за корекцията?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари