Определение №121/14.03.2022 по дело №1071/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 121

  София,14.03.2022 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 1071 по описа за 2021 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ищеца „ВГ-3”ЕООД, [населено място] срещу решение № 260108 от 11.12.2020г. по в.т.д. № 581/2020г. на Апелативен съд Варна за потвърждаване на решението по т.д.№ 1984/2019г. на ОС Варна, с което са отхвърлени предявените от касатора обективно съединени искове с правно основание чл.79 и чл.86 ЗЗД за осъждането на „Енерго - Про Продажби“ АД, [населено място] да заплати дължима преференциална цена за електрическа енергия, произведена от вятърна електроцентрала, доставена за м. октомври и ноември 2016г., ведно със законна лихва и обезщетение за забавено плащане.

  В касационната жалба се излагат оплаквания за вероятна недопустимост на въззивното решение като постановено в противоречие с ТР №1/2017г. на ОСГТК на ВКС, тъй като въззивният съд не е преценил наличието на основание за спиране на търговския спор съгласно чл.229,ал.1,т.4 ГПК до приключване на административното производство по обжалване на Решение СП-5 от 28.03.2019г. на КЕВР. Касаторът въвежда и оплаквания за неправилност на обжалваното решение на основанията по чл.281,т.3 ГПК - противоречие с чл.31,ал.5 ЗЕВИ във вр. с пар.17 ПЗР на ЗИД на ЗЕ, неправилен анализ на ефекта на измененията на ЗЕВИ от м.юли 2015г. върху механизма на заплащане на производители от ВяЕЦ, неправилна преценка на последиците от отмяната на Решение СП-1 от 31.07.2015г.на КЕВР. Въведен е и довод за съществено нарушение на процесуалните правила - отказ за спиране на производството по търговския спор и отказ от инцидентно произнасяне по валидността на решение СП-5 по реда на чл.17,ал.2 ГПК. Изложени са и съображения за необоснованост на въззивния акт. Искането е за отмяна на въззивното решение със законните последици.

  В изложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК се иска допускане на обжалването по въпросите:

  1/ Преюдициален ли е по смисъла на чл.229, ал.1, т.4 ГПК спорът за законосъобразността на декларативен индивидуален административен акт, който няма отношение към възникването или погасяването на облигационната връзка между страните в гражданския процес, но уточнява факти и обстоятелства на стабилен ИАА, който е елемент ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари