Определение №121/01.04.2021 по дело №3959/2020

Спорът е разрешен с Решение №60079/10.06.2021 по дело №3959/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Когато ищецът по иск за собственост се легитимира като собственик с констативен нотариален акт за собственост, удостоверяващ придобиване на имота на основание пар. 4а ПЗР ЗСПЗЗ или пар. 4б ПЗР ЗСПЗЗ, а ответникът оспорва верността на извода на нотариуса, съдържащ се в констативния нотариален акт, и се легитимира като собственик на същия имот с нотариален акт за правна сделка, следва ли ищецът да установи, при условията на пълно и главно доказване, осъществяването на всички факти от удостоверения с констативния нотариален акт правопораждащ фактически състав?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

Членове:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 3959/2020 година.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

С решение № 260023 от 25. 08. 2020 г. по гр. д. № 1361/2020 г. на Старозагорския окръжен съд е потвърдено решение № 74 от 12. 02. 2020 г. по гр. д. № 1968/2019 г. на РС – Казанлък, с което са уважени предявените от Д. Т. С. и И. С. И. против Община – Казанлък, Ж. Н. К. и Р. Л. М. искове с правни основания чл. 124, ал. 1 ГПК и чл. 108 ЗС, като е признато за установено по отношение на тримата ответници, че ищците са собственици на 500/1050 идеални части от земеделска земя, представляваща имот пл. № 364, с площ от 1050 кв.м., находяща се в м. „Т.“, в землището на [населено място], съставляващ поземлен имот с идентификатор .... по кадастралната карта на [населено място], с административен адрес [населено място] и е осъден Р. Л. М. да предаде на Д. Т. С. и И. С. И. владението върху 500/1050 идеални части от описания имот.

Подадена е касационна жалба от ответника по ревандикационния иск Р. Л. М., чрез адв. Г. Б., срещу въззивното решение в частта потвърждаваща първоинстанционното в частта по предявения срещу касатора иск по чл. 108 ЗС. Излагат се съображения за неправилност на решението, поради постановяването му при съществени процесуални нарушения: нарушение на чл. 235 и чл. 236, ал. 2 ГПК – неразглеждане на направеното от касатора, с отговора на исковата молба, възражение срещу верността на извода на нотариуса, съдържащ се в представения от ищците констативен нотариален акт, с който наследодателят им е бил признат за собственик на процесния имот на осн. чл. пар. 4 и сл. ПЗР ЗСПЗЗ, както и на възражението, че в полза на наследодателя на ищците не се е осъществил фактическият състав по пар. 4 ПЗР ЗСПЗЗ; нарушение на чл. 154 ГПК, вр. чл. 587 и чл. 179, ал. 1 ГПК – посоченото в констативния нотариален акт придобивно основание е прието за осъществило се, въпреки оспорването на извода на нотариуса и непровеждане на пълно и главно доказване от страна на ищците на правото на собственост на наследодателя им. Сочат се основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане до касационно обжалване на въззивното решение. Иска се допускането му до касация, отмяната му и отхвърляне на предявения иск за собственост.

Ответниците по касационната жалба Д. Т. С. и И. С. И., чрез адв. М. Д., с писмен отговор оспорват касационната жалба като неоснователна, поддържат липса на основания по чл. 280 ГПК за допускане до касационно обжалване на въззивното решение и правилност на същото.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, след като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, прие следното:

Исковото производство е образувано по предявени от Д. Т. С. и И. С. И. против Община – Казанлък, Ж. Н. К. и Р. Л. М. искове с правни основания чл. 124, ал. 1 ГПК и чл. 108 ЗС, за признаване за установено по отношение на всички ответници, че ищците са собственици на процесния имот, и осъждане на последния ответник

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари