*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 120

  гр. София,19.05.2022 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на единадесети април през две хиляди двадесет и втора година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Николова т.д.№1492 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на И. С. Т., в качеството му на синдик на Кредитно – спестовна кооперация „Р. популярна каса“ /н./, [населено място], срещу решение №63/18.03.2021г. по в.т.д. №411/2020г. на Великотърновски апелативен съд, с което е потвърдено решение №260044/26.10.2020г. по т.д. №355/2019г. на Русенски окръжен съд за отхвърляне на предявените от касатора против Кредитно – спестовна кооперация „Р. популярна каса“ /н./, В. Т. М. и съпруга й П. А. М. субективно и кумулативно съединени искове по чл.647, ал.1, т.6 от ТЗ за обявяване за недействителен по отношение на кредиторите сключения между ответниците договор за покупко – продажба на два недвижими имота, обективиран в нотариален акт №87, том V, рег.№13755, дело №733/04.11.2016г. на нотариус Г. Г., с район на действие - Районен съд Русе и иск по чл.135 от ЗЗД за обявяване за недействителен на същия договор.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, при извършена служебна проверка по допустимост на жалбата и след преценка на данните по делото, приема следното:

  Касационната жалба е процесуално недопустима. Обжалваното въззивно решение, с оглед цената на главния и на евентуалния иск, не попада в обхвата на актовете, подлежащи на касационен контрол. Съгласно чл.280, ал.3, т.1 от ГПК, решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв. и решенията по въззивни търговски дела с цена на иска до 20 000 лв. не подлежат на касационно обжалване, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и съединените с тях обуславящи искове. Законодателят е въвел обективен критерий при дефиниране необжалваемостта на посочените въззивни решения – паричната оценка на предмета на съответното дело. Съобразно предмета на материалноправния спор, делото е търговско /чл.365, т.4 от ГПК/, а цената на разгледаните от апелативния съд искове е под предвидения имуществен праг за допустимост на касационно обжалване. В случая, цената на отменителните искове чл.647, ал.1, т.6 от ТЗ и чл.135 от ЗЗД, определена съгласно чл.69, ал.1, т.4 и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари