Определение №120/14.03.2022 по дело №1063/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  8

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 120

  София, 14.03.2022 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 1063 по описа за 2021 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на ищеца „Марк - 2“ ЕООД, [населено място] срещу решение № 260109 от 11.12.2020г. по в.т.д. № 551/2020г. на Апелативен съд Варна за потвърждаване на решението по т.д.№ 11968/2019г. на ОС Варна, с което са отхвърлени предявените обективно съединени искове с правно основание чл.79 и чл.86 ЗЗД за осъждането на „Енерго - Про Продажби“ АД да заплати преференциална цена за изкупуване на ел.енергия от възобновяем източник - ВяЕЦ „Храброво 3“ по договор за изкупуване № 177 от 30.08.2011г., произведена през м.октомври 2016г., в размер на 190 530.55лв., ведно със законна лихва и обезщетение за забавено плащане, и сумата 7 930.06лв. за произведена през м.ноември 2016г. ел.енергия, ведно със законна лихва и обезщетение за забавено плащане.

  В касационната жалба са изложени оплаквания за неправилност на основанията по чл.281,т.3 ГПК. Твърди се, че атакуваният акт е постановен в противоречие с материалния закон - чл.31,ал.5 ЗЕВИ във вр. с пар.17 от ПЗР на ЗИД на ЗЕВИ, при неправилно анализиране на ефекта на измененията на ЗЕВИ от м.юли 2015г. върху механизма на заплащане на производители от ВяЕЦ и при неправилно приложение на последствията от отмяна на решение СП-1/2015г. на КЕВР. Същественото нарушение на процесуалните правила е обосновано с довода, че въззивният съд неправилно е отказал да спре делото до окончателното произнасяне по валидността на т.2.7 и т.2.8 от решение СП-1/2015г., както и неправилно не е спрял въззивното дело до окончателното произнасяне по валидността на решение СП-1/15.10.2020г. и решение СП-2/15.10.2020г. на КЕВР. Твърди се, че неправилно и необосновано въззивният състав е приел, че решенията СП-1 от 31.07.2015г. и СП-2/15.10.2020г. на КЕВР са валидни административни актове. Изложени са и съображения за необоснованост на въззивния акт. Искането е за отмяната му.

  В изложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК се иска допускане на обжалването по въпросите:

  1/ „Преюдициален ли е по смисъла на чл.229, ал.1, т.4 ГПК спорът за законосъобразността на декларативен индивидуален административен акт, който няма ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари