Определение №120/19.02.2021 по дело №3684/2020

Спорът е разрешен с Решение №60148/13.07.2021 по дело №3684/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, III-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Задължава ли разпоредбата на чл.124 от Търговския закон съдружниците в ООД да осигуряват парични средства за развиване на търговската дейност на дружеството?

Съществува ли вземане за неоснователно обогатяване на съдружник в ООД, възникващо от обслужване на отпуснат на съдружник по решение на Общото събрание банков кредит, когато с отпуснатите средства дружеството е придобило собственост върху недвижим имот и се е задължило като ипотекарен длъжник за вземанията на банката по договора за кредит към съдружника?

Ако такова вземане съществува, от кой момент започва да тече погасителна давност за него – от момента на придобиване на собствеността от дружеството върху имота с отпуснатите средства от кредита, респективно от ипотекирането му за обезпечение на задълженията на съдружника към банката или от момента на погасяване на всяка месечна вноска по кредита от съдружника?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на девети февруари през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 3684 по описа за 2020г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.288 от ГПК.

История на спора

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от С. С. С. от [населено място], чрез процесуалният представител адвокат С. против въззивно решение № 1306 от 22.06.2020г. по в.гр.д. № 4339 по описа за 2019г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 4056 от 5.06.2019г. по гр.д. № 15597/2017г. на СГС като е отхвърлен иска му срещу „Активи С и С“ ООД [населено място], с правно основание чл.59 ЗЗД, за заплащане на сумата от 100 000лв., част от сумата 250 441.83лв., с която неоснователно се е обогатило в резултат на незаплатени месечни анюитетни вноски по договор за предоставяне на ипотечен кредит от 25.03.2008г., за периода 1.11.2012г. до 30.11.2017г., ведно със законната лихва, считано от 30.11.2017г., като са присъдени разноски.

Към касационната жалба е приложено изложение, в което на основание чл.280 ал.1 т.1 ГПК поставя следните два въпроса: 1. Длъжен ли е въззивният съд, да даде указания относно релевантните за иска обстоятелства и за разпределението на доказателствената тежест за тях, ако е установил направени от първоинстанционния съд нарушения при докладване на делото? Позовава на противоречие с т.2 от ТР № 1/2013г. на ОСГТК на ВКС, както и с посочени решения на ВКС, 2. Допустимо ли е въззивният съд да приеме за недоказани факти от решаващо значение за изхода на делото, които първоинстанционният не е включил в доклада, за тях не е разпределял доказателствена тежест и не е давал указания? Твърди противоречие с решения, постановени по т.д.№ 3489/2014г.на ІІ т.о., т.д.№ 1635/2015г.на ІІ т.о., т.д.№ 907/2015г.на ІІ т.о.

На основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК касаторът поставя и следните въпроси: 3. Задължава ли разпоредбата на чл.124 ТЗ съдружниците в ООД да осигуряват парични средства за развиване на търговската дейност на дружеството?, 4. Съществува ли вземане за неоснователно обогатяване на съдружник в ООД, възникващо от обслужване на отпуснат на съдружник по решение на Общото събрание банков кредит, когато с отпуснатите средства дружеството е придобило собственост върху недвижим имот и се е задължило като ипотекарен длъжник за вземанията на банката по договора за кредит към съдружника? и 5. Ако такова вземане съществува, от кой момент започва да тече погасителна давност за него – от момента на придобиване на собствеността от дружеството върху имота с отпуснатите средства от кредита, респективно от ипотекирането му за обезпечение на задълженията на съдружника към банката или от момента на погасяване на всяка месечна вноска по кредита от съдружника? Отделно, касаторът се позовава и на основанието за допустимост по чл.280, ал.2 ГПК – очевидна неправилност.

Срещу подадената касационна жалба е постъпил отговор от „Активи С и С“ ООД [населено място], чрез процесуалният представител адвокат Х., с които

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари