Определение №120/23.03.2021 по дело №2799/2020

Спорът е разрешен с Решение №60075/18.08.2021 по дело №2799/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Какви са предпоставките за възникване на правото на обезщетение за извършени подобрения в чужд имот?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на осемнадесети януари две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретар изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 2799 /2020 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано по касационната жалба вх. № 261376/ 13.07.2020 год. на М. Т. Г., Р. В. П., Т. В. Х. и К. Р. В., всичките чрез процесуалния представител адв. Д. Е. - АК В. срещу въззивно Решение № 774 от 22.06.2020 година, постановено по В. гр.д. № 351/2020 год. на ОС- Варна, в производство по чл. 72 ЗС.

С обжалваното решение, окръжният съд в правомощията си на въззивна инстанция по чл. 258 ГПК и сл. е потвърдил Решение № 358/25.11.2019 год. по гр.д.№ 876/2018г. на РС-Провадия, с което М. Т. Г., Р. В. П., Т. В. Х. и К. Р. В., всеки един от тях е осъден да заплати на основание чл.72, ал.1 ЗС на ЕТ “Ведилия- Димитричка Христова“ гр.Провадия сумата от по 21 650лв. (двадесет и една хиляди шестстотин и петдесет лева), представляваща припадащата се съобразно наследствените дялове на всеки от ответниците части от сумата от 86 600лв., с която се е увеличила стойността на имот, съставляващ УПИ **, *, в кв.33 по плана на [населено място], [улица], в следствие на построена сграда в периода 1995 г. – 1996 год. - магазин 1 в партерен етаж на предвидената за изграждане ЖСК „Елва“, ведно със законната лихва върху сумите от датата на подаване на исковата молба- 17.07.2018г. до окончателното им изплащане, както разноски за исковто и обезпечително производство.

С касационната жалба се поддържат доводи за незаконосъобразност на обжалваното въззивно решение поради допуснати нарушения на процесуалните правила, касаещи постановяване на решение, без да са обсъдени всички възражения срещу решението на първата инстанция на въззивници в производството пред втората инстанция, за допуснато нарушение на материалния закон, почиващо на невярна интерпретеция на доказателствата по делото и установените с тях факти, оспорват се приетите количества и стойност на вложените материали на база, установени от гласни доказателства, оспорва се материалната легитимация на ответниците да носят отговорност, която не е тяхна (наследодателят им не е имал задълженията към датата на откриване на наследството).

Искането да се допусне касационно обжалване се поддържа по чл. 280, ал.2 ГПК въз основа на релевиран довод за неправилно разрешаване на основни въроси, касаещи спора - а именно : „Кой следва да понесе отговорността за заплащане разходите за извършените СМР, приети за подобрения в чуждия имот, ако ответниците не са били собственици на имота към момента на тяхното извършване, а са наследници на собствениците на този имот? за допустимостта да се доказва с фактури, като доказателствените средства и се установяват количествата и стойносттта на изършените СМР при липса на доказателства за реално извършени плащания за процесното строителство? допустимо ли е осъдителен диспозивив да почива на предположения за цената на заявения иск ? За момента от който следва да тече погасителната давност за претенцията за заплащане на тези подобрения, изършени преди почече от 23 години?

В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК е постъпил писмен отговор от ответника по касация – ЕТ “ВЕДИЛИЯ – Димитричка Христова“ ЕИК 103104724, със седалище и адрес на управление гр.Провадия чрез адв.Г. Г. - АК В., с който се оспорва наличие на релевираното основания по чл. 280, ал. 2 ГПК за допускане на касационно обжалване - а именно „очевидна неправилност“ на мотивите на съда по повдигнатите въпроси с изложението към касационната жалба. Претендират се разноски за защита пред касационната инстанция.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на второ оделение на гражданската колегия като съобрази наведените основания

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари