Определение №12/06.01.2022 по дело №522/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси
1. Каква е доказателствената сила на частен документ, съдържащ признание на задължението, чиято автентичност е своевременно оспорена по реда на чл. 193 ГПК от страната, която го е подписала?
2. Каква е доказателствената сила на представени заверени от страната преписи при направено изрично искане за представяне на оригиналите на основание чл. 183 ГПК?
Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на седми декември през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
АННА БАЕВА, ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 522 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК във връзка с чл. 280, ал. 1 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ответницата А. М. Л. от [населено място] чрез процесуален представител адвокат Б. С. срещу решение № 260079 от 23.11.2020г. по в. т. дело № 353/2020г. на Апелативен съд Пловдив, Търговско отделение, 3 търговски състав, с което е потвърдено решение № 33 от 20.02.2020г. по т. дело № 89/2019г. на Окръжен съд Хасково. С потвърдения първоинстанционен съдебен акт А. М. Л. е осъдена да заплати на Гаранционен фонд, [населено място] на основание чл. 288а, ал. 1, т. 1 КЗ /отм./ сума в размер 30 722,82 лв., представляваща изплатено от Гаранционния фонд обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на ПТП, настъпило на 12.10.2013г. в [населено място], Италия, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 03.06.2019г. до окончателното й плащане, както и сума в размер 3 080,59 лв. – направени разноски по делото.

Мотиви

Касаторът прави оплакване за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържа становище за неправилност на извода за наличие на извънсъдебно признание на дълга от ответницата, обективирано в спогодба от 2014г. поради обстоятелството, че не е оспорено заплащането на първата вноска от 100 лв. и на сумата общо в размер 3 200 лв., като се позовава на оспорената автентичност на спогодбата на основание чл. 193, ал. 1 ГПК, непредставянето от ищеца на оригинала на спогодбата, липсата на признание на фактите от състава на спорното право и липсата на доказателства за плащане на посочените суми. Касаторът излага доводи за необосновано приемане от въззивната инстанция, че представените с исковата молба копия от документи съответстват на оригиналите и че не ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение № 1/30.01.2015 г. по търг. д. № 52/2014
  Допустимо ли е назначаване на съдебно-графологична експертиза във въззивната инстанция, когато по реда на чл. 193 ГПК своевременно е оспорена автентичността на документа, но не е изслушана такава в първоинстанционното производство, поради неангажирането и от страната? При направено оспорване истинността на документ по реда на чл. 193 ГПК, длъжен ли…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г.
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №362/15.07.2010 г. по гр.д. № 536/2010
  Относно приложението на разпоредбата на чл.183 от ГПК, касаеща изключването от доказателствения материал по делото на представени от страна писмени доказателства, получени като препис от издалите ги държавни органи, както и приложението на разпоредбата на чл.235, ал.2 от ГПК, във връзка със задължението на съда да постанови своето решение върху…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение № 91/01.04.2015 г. по гр. д. № 5960/2014 г.
  Относно направено оспорване на автентичността на частен документ, носещ подписа на страната, която го оспорва, ако представилата документа страна не представи оригинала за изследване от специализирана съдебно-графологична експертиза. Следва ли същият да се изключи от доказателствата по делото, тъй като не е възможно да се установи дали подписът е положен…
 • Решение
  Решение № 14 от 24.07.2017 г. по т. д. № 2800 / 2015 г.
  Представлява ли официално заверен препис на оригинал, по смисъла на чл. 183 ГПК, представен по делото препис на частен документ, заверен с оригинален печат „ вярно с оригинала” и подпис на длъжностно лице от Служба за граничен контрол в Република Т. и каква е доказателствената сила на такъв документ?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение № 174 от 07.10.2013 г. по гр. д. № 1992/2013 г.
  Относно неблагоприятните последици от непредставяне на поискан оригинал на представено копие от документ, предвидени в чл. 183 ГПК.
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 6/2012 от 06.11.2013 г. по тълк. д. № 6/2012 г.
  По въпросите на съдебните разноски за адвокатско възнаграждение.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари