Решение №12/06.07.2021 по дело №664/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  №12

  София, 06 юли 2021г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, трето наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и шести януари две хиляди двадесет и първа година, в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛАДА ПАУНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

  МАЯ ЦОНЕВА

  при секретаря Мариана Иванчева

  и в присъствието на прокурора Кирил Иванов

  като изслуша докладваното от съдия Даниела Атанасова наказателно дело № 664/2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Касационното производството е образувано по протест на прокурор при Софийската окръжна прокуратура срещу въззивна присъда от 22.06.2020г., постановена по внохд № 584/19г. по описа на Софийски окръжен съд.

  В протеста изрично се релевират касационните основания по чл. 348, ал.1, т. 1 и 2 от НПК. Твърди се, че новата въззивна присъда на СОС е постановена при съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като окръжният съд, след като е констатирал, че първоинстанционната присъда страда от абсолютния процесуален порок - липса на мотиви, е следвало да отмени същата и да върне делото за ново разглеждане на РС – Ихтиман, а не сам да отстрани допуснатото нарушение. Според прокурора, липсата на мотиви е довела втората инстанция до невъзможност да извърши проверка за правилното приложение на закона, а по този начин страните са лишени от една инстанция по същество. Сочи се, че изводът на въззивния съд за недоказаност на обвинението и по-точно досежно авторството на деянието е незаконосъобразен. Това съждение прокурорът е подкрепил с различен прочит на доказателствения материал, твърдейки, че механизмът на деянието е изяснен от свидетелските показания на пострадалия и други двама свидетели - М. и Ч., подкрепени от заключението на съдебномедицинска експертиза и писмените доказателства, поради което изводът за невиновност на подсъдимия се явявал неправилен и необоснован. Искането, което се прави, е за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния или въззивния съд.

  В съдебното заседание пред касационната инстанция, представителят на ВКП намира протеста за основателен и моли за уважаването му по изложените в него съображения. Акцентира върху обстоятелството, че въззивният съд е постановил оправдателна присъда при нарушение на закона и процесуалните правила, вместо да върне делото за ново разглеждане на първоинстанционния. Моли за отмяна на съдебния акт, постановен от Софийски окръжен съд.

  Частният обвинител и граждански ищец Т. Т., както и неговия повереник – адв.Т. Г. - П., редовно призовани, не се явяват.

  Адвокат В. А. – защитник на подсъдимия Т. П., в пледоарията си изразява позиция в подкрепа на оправдателната присъда на Софийски окръжен съд. Счита, че въззивната инстанция е извела точни и правилни изводи по приложението на материалния закон, като е признала подсъдимия за невиновен. Твърди, че с постановяването на оправдателния съдебен акт не би могло да бъде ограничено правото им на защита. Прави искане протестът да бъде оставен без уважение, а въззивната присъда в сила.

  Подсъдимият П. моли да бъде оставена в сила оправдателната присъда на окръжния съд.

  Върховният касационен съд, след като обсъди доводите на страните и в пределите на правомощията си, намери следното:

  С присъда № 75 от 06.06.2016г. по нохд № 66/2015 г. по описа на Районен съд – Ихтиман подсъдимият Т. М. П. е признат за невиновен и оправдан по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

  В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е депозиран протест от прокурор при Районна прокуратура – Ихтиман срещу оправдателната присъда. По депозирания протест е образувано внохд № 968/2016г. по описа на Софийски окръжен съд. С постановено по делото решение от 06.03.2017г. първоинстанционната присъда е отменена, поради допуснато съществено процесуално нарушение по чл. 348, ал. 3, т. 2 от НПК, и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Ихтиман.

  С присъда № 38 от 15.03.2018г. по нохд № 167/2017г. на Районен съд – Ихтиман подсъдимият

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари