Решение №12/01.06.2021 по дело №2262/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  №12

  София, 01.06.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и седми януари две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  при участието на секретаря Валентина Илиева

  разгледа докладваното от съдия Декова

  гр.дело №2262 по описа за 2020 год.

  Производството е по чл.303 и сл. ГПК.

  Образувано е по молба с вх. № 5356/26.06.2020 г. на П. М. Ц. за отмяна на влязло в сила решение № 246 от 07.06.2019 г. на Окръжен съд – Велико Търново съд по гр.д. № 87/2019 г., с което са отхвърлени предявените от на П. М. Ц. срещу М. П. П. искове с правно основание чл.45 ЗЗД.

  Молбата за отмяна е допусната до разглеждане с определение №286 от 09.10.2020г. по делото.

  В молбата за отмяна се сочат отменителни основания по чл.303, ал.1, т.1 и т.5 ГПК. Представят се доказателства, които молителят счита за относими към сочените отменителни основания. Молителят поддържа доводи, че е лишен от възможност да участва в делото , тъй като не е била надлежно представляван.

  Ответникът по молбата М. П. П. не взема становище по молбата.

  По подадената молба за отмяна Върховният касационен съд, състав на ІІІ гр.отд. намира следното:

  С влязлото в сила решение, чиято отмяна се иска, са отхвърлени предявените от на П. М. Ц. срещу М. П. П. искове с правно основание чл.45 ЗЗД за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди / чувство на обида, стрес/ в размер на 25 000,01 лева и за имуществени вреди в размер на 183,44 лева/ изразени в пътни разноски/, причинени й от действия на ответницата по в.гр.д. № 471/ 2017 г. на ВТАС: явила се в съдебно заседание на 14.03.2018 г. и се представила за вещо лице, без да е назначена по надлежния ред с акт/ определение/ на съдебния орган и без да притежава необходимите специални знания и умения /професионална квалификация/, свързани с придобита правоспособност по „Ехография на шийна област“, в частност да може да извършва ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза, дала и поддържала заключение по допуснатата съдебно- медицинска експертиза, и при това положение-неправомерно без съгласие на ищцата се запознала със здравословното й състояние, чийто данни попадат в категорията „чувствителни“ съгласно ЗЗЛД и предизвикала проточване във времето на делото.

  Въззивният съд е приел, че определеният предмет на изследване / с поставените задачи/ на допусната експертиза е бил напълно съвместим с естеството на притежаваната от ответницата медицинска специалност „ Ендокринология и болести на обмяната“, която специалност съдът изрично е посочил/ „ендокринолог“/ в определението си от 23.11.2017 г., че трябва да има лекарят, комуто подлежи възлагането й / на експертизата/ за изпълнение чрез назначаването му за вещо лице; че в това определение няма поставено никакво допълнително уточняващо изискване лекарят- специалист да е придобил следдипломна специализация по ултразвукова диагностика на шийна област , за което да притежава свидетелство за професионална квалификация , издадено по реда и условията на обучение на Наредба № 34/2006 г.за придобиване на специалност в системата на здравеопазването- обн. ДВ. бр.7/23.01.2007 г./; че ответницата не е твърдяла , че е придобила по този нормативен ред такава профилна специализация, съответно- че притежава свидетелство за професионална квалификация, издадено по реда на въпросната наредба, нито е твърдяла нещо друго, което също да не отговаря на истината, с цел да въведе и да е въвело в заблуда, че е „правоспособна“ за извършване на такава „високоспециализирана дейност“, както ищцата, така и съдебния орган, по някаква користна или общо казано -недобронамерена подбуда, за да е мислимо въобще да й се търси отговорност за вреди; че документът , с който разполага и е показала на съда / по повод на предварително изпратено по електронната поща на ВТАС искане на Ц. да представи документ за придобита правоспособност за извършване на образна диагностика на щитовидната жлеза/ удостоверява, че тя е завършила тематичен курс по „Ехография на щитовидна жлеза“ за повишаване на своята квалификация като специалист по „Ендокринология и болести на обмяната“ във вид на усъвършенстване по смисъла, условията и реда на чл.6 и раздел V/ чл.40-44/ на Наредба № 47/14.12.1995 г. за следдипломно обучение на специалистите с

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари