Разпореждане №119/19.04.2021 по дело №

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 119

  гр. София, 19.04.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 3345 от 16.04.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК - II поток.

  Частна касационна жалба вх. № 25035538/26.02.2021 г. срещу определение № 262413 от 08.02.2021 г. по в. ч. гр д. № 378/2021 г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено разпореждане № 20278962 от 17.12.2020 г. по гр. д. № 12340/2011 г. на Софийски районен съд:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК - препис от обжалвания акт не е връчен на жалбоподателя;

  2/ не/подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;

  3/ не отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК- администриращият съд следва да даде указания на жалбоподателя за приподписване на частната касационна жалба от адвокат и прилагане на пълномощно за приподписването или за представяне на доказателства за придобита от жалбоподателя юридическа правоспособност;

  4/ не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 и/или ал. 2 ГПК- администриращият съд следва да даде указания на жалбоподателя за прилагане на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 и/или ал. 2 ГПК, приподписано от адвокат, в случай че жалбоподателя няма юридическа правоспособност;

  5/ не е приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 2 ГПК;

  6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 19 ТДТССГПК по сметка на ВКС – държавната такса е внесена по сметка на Апелативен съд- София. Администриращият съд следва да даде указания на жалбоподателя за внасяне на дължимата държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на ВКС.;

  7/ не се дължи осъществяване на процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК.

  По изложените съображения, председателят на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  р а з п о р е д и :

  връща преписката на Софийски градски съд за изпълнение на дадените по- горе указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари