Решение №119/10.06.2021 по дело №2759/2017


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

При условие, че при сключване на трудовия договор работникът или служителят не отговаря на въведените от работодателя образователни и квалификационни изисквания за заемане на определена длъжност и работодателят знае, но въпреки това го назначава на работа, може ли впоследствие да го уволни на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и пети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Марио Първанов

ЧЛЕНОВЕ:
Илияна Папазова, Майя Русева

при участието на секретаря Анжела Богданова, като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.2759 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на И. Р. Р. срещу решение №.ІV-31/24.04.17 по г.д.№.392/17 на Бургаски окръжен съд – с което е потвърдено решение №.17/3.02.17 по г.д.№.540/16 на Районен съд Поморие за отхвърляне на предявените от касатора искове с правно основание чл.344 ал.1 КТ, т.1, т.2 и т.3 и чл.86 ЗЗД. Излагат се оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост. Моли се за отмяна на атакуваното решение и уважаване на претенциите ведно с присъждане на разноски.

Ответната страна Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“, гр. Поморие, оспорва жалбата; претендира разноски.

Касационен въпрос

С определение №.174/12.03.21 е допуснато касационно обжалване на основание чл.280 ал.1 т.1 ГПК във връзка с въпрос „При условие, че при сключване на трудовия договор работникът или служителят не отговаря на въведените от работодателя образователни и квалификационни изисквания за заемане на определена длъжност и работодателят знае, но въпреки това го назначава на работа, може ли впоследствие да го уволни на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ?”.

Мотиви

С обжалваното решение е прието, че трудовото правоотношение на ищеца е прекратено на основание чл. 328, ал. 1 КТ, т.6 и т.11. Уволнението е извършено, след като в последваща длъжностна характеристика за заеманата от него длъжност „автомеханик“ са били вписани нови изискванията за образование /от средно специалност ”двигатели с вътрешно горене” на средно специалност „монтьор/механик автомобили“ или „ремонт и експлоатация на автотранспортна техника”/ и стаж /3г. по специалността/. Намерено е, че изискването за образование и квалификация не е нововъведено, а е съществувало още към момента на постъпване на ищеца на работа - тъй като и към този момент е било изискуемо средно специално образование със специалност, изискваща специални професионални знания по устройството и работата на транспортната техника, в частност – автомобилите /съдът е посочил, че въпреки, че не е прецизирано изцяло в съответствие с действащата понастоящем нормативна уредба /доколкото в Наредба №.1/12 за придобиване на квалификация по професия „монтьор на транспортна техника” професията е наименована „монтьор на транспортна техника”, а в предходната – „техник по транспортна техника”/, вложеният смисъл е един и същ – изисква се средно специално образование с придобита професионална квалификация за специалности, в които се включва обучение и придобиване на знания, свързани с конструирането, диагностиката, техническото обслужване и ремонта на двигателите с вътрешно горене и техните системи, преценка на база специалните знания дали транспортната техника е изправна; такива специфични познания работодателят изначално е приел, че служителят автомеханик принципно би следвало да притежава, за да изпълнява в пълнота задълженията си да следи за техническото състояние на автотранспортните средства в предприятието, вменени му съобразно всички длъжностни характеристики/. При тези обстоятелства е формиран извод, че доколкото образованието му не е съответствало на изискуемото още към момента на назначаването му, това не е пречка за прекратяване на правоотношението с него - работодателят има право както да сключи договор със служител, който не отговаря на тези изисквания, така и да го прекрати на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ – каквото в случая е и направил. Поради това е прието, че визираното в заповедта основание за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ е налице и предявените искове

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари