Разпореждане №118/01.06.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 118

  гр. София, 01.06.2021 г.

  Василка Илиева – председател на четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 4650 от 31.05.2021 г., констатира следното:

  Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 32654/23.03.2021 г. срещу решение № 10112 от 29.01.2021 г., постановено по гр.д. № 4410/2019 г. на Софийски апелативен съд.

  Касационното производство е по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ - II поток

  Касационната жалба отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/не е приложено e адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т 3 ГПК/ приложеното пълномощно на л. 21 по гр.д. № 4410/2019 г. на Софийски апелативен и на л. 7а по гр.д. № 15938/2017 г. на Софийски градски съд е само за процесуално представителство пред въззивна и първа инстанция, но не и за настоящата инстанция.;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.

  Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията за редовност на чл. 284 и сл. ГПК и преписката следва да се върне на въззивния съд за привеждане в съответствие с тях, а именно: за прилагане пълномощното на адвокат В. Т., подписала касационната жалба и изложението към нея. Приложеното пълномощно на л. 7а по гр.д. № 15938/2017 г. на Софийски градски съд е само за процесуално представителство пред въззивна и първа инстанция, но не и за настоящата инстанция.

  По изложените съображения, председателят на четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписка вх. № 4650 от 31.05.2021 г. на Софийски апелативен съд, за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари