Разпореждане №117/01.06.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 117

  гр. София, 01.06.2021 г.

  ВАСИЛКА ИЛИЕВА – председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховен касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 4593 от 28.05.2021 г., констатира следното:

  Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 293471 от 17.03.2021 г. срещу решение № 260754 от 04.02.2021 г. по в. гр. д. № 16006/2019 г. на Софийски градски съд.

  Касационното производство е по чл. 26, ал. 1, предл. 1 ЗЗД, вр. чл. 143 ЗЗП и чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД – II поток:

  Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК - препис от обжалваното решение е връчен на 17.02.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК – по преценка;

  3/ не отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК – касационната жалба не е подписана;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – след указания;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към к. ж.;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи, но не е изтекъл срокът за отговор на касационната жалба.

  Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна от една страна, а от друга – преписката е изпратена преждевременно, доколкото не е изтекъл срокът за отговор по чл. 287, ал. 1 ГПК. С оглед на това, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за отстраняване на констатираните нередовности.

  По изложените съображения, председателят на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховен касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписка вх. № 4593 от 28.05.2021 г. на Софийски градски съд, с оглед преждевременното ѝ изпращане по компетентност на ВКС. Указва на администриращия съд, че:

  - Следва да даде указания на процесуалния представител на касатора да подпише саморъчно касационната жалба, на основание чл. 284, ал. 2 ГПК.

  - Следва да предостави възможност на ответника по касационната жалба да подаде писмен отговор, съгласно разпоредбата на чл. 287 ГПК, като касационната жалба бъде изпратена по компетентност на ВКС едва след изтичане на законоустановения едномесечен срок за отговор.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари