*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  1

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 116

  гр. София, 17.05.2022 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на девети май две хиляди двадесет и втора година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 473 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Постъпила е молба от касатора „ВИП Пропъртиз“ ЕООД за отмяна на определение № 181 от 5. 04. 2022 г. по настоящото дело в частта, с която на молителя са дадени указания в едноседмичен срок от съобщението да представи по делото вносен документ за заплатена държавна такса по сметка на ВКС за разглеждане на касационната жалба в размер на 49 389, 66 лв., като са указани и неблагоприятните последици от невнасянето на таксата. При условията на евентуалност – ако се остави без уважение молбата за частична отмяна на посочения съдебен акт се прави искане по чл. 63 ГПК за продължаване на срока за внасяне на държавната такса.

  Молителят поддържа, че разпоредбата на чл. 60а, ал. 2 ЗБН в изменената й в хода на производството редакция /ДВ,бр. 33/2019г./, съгласно която само лицата по чл. 62, ал.1 ЗБН са освободени от предварително внасяне на държавна такса в производството по обжалване на решение, постановено по иск по чл. 60а, ал. 1 ЗБН, противоречи на норми от висш порядък. Твърди, че са нарушени разпоредбата на чл. 121,ал.1 от Конституцията на РБ относно гарантираното равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес, правото на справедлив процес по чл. 6, § 1 КЗПЧОС и нормите на чл. 47 от Хартата на основните права на ЕС вр. чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ДЕС. Излага съображения, че изискването на закона само по отношение на молителя, ответник по иска по чл. 60а ЗБН за предварително внасяне на държавна такса за разглеждане на жалбата му срещу въззивното решение го поставя в неравностойно положение с другата страна в процеса и го лишава от ефективно упражняване на правото на справедлив процес и достъп до него. Сочи, че при спечелване на делото би получил само малка или никаква част от платената държавна такса, тъй като „КТБ“ АД е в несъстоятелност и с оглед предявените искове за попълване масата на несъстоятелността са налице данни, че имуществото на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари