Определение №116/17.03.2022 по дело №202/2022


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №116

  гр. София, 17.03.2022г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на 10 март, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №202/2022 г. за да се произнесе взе предвид следното:

  Отправено е писмено искане с молба от 15.02.2022 г. от страна на трето за производството лице В. П. Я. ЕГН: [ЕГН] за спиране на основание чл.229, т.4 ГПК на производството по частна касационна жалба подадена от процесуалния пълномощник на „П и П Рента Кар“ ЕООД ЕИК[ЕИК] срещу определение № 2316/31.08.2021 г. по в.ч.гр.д. №2594/2021 на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено разпореждане № 446 от 30.06.2021 г. по т.д. №952/2021 г. на СГС, с което е върната ИМ на същото дружество в частта, по отношение на акцесорната претенция за заплащане на мораторна лихва -обезщетение за забава по чл.86 ЗЗД, върху претендираното с главния иск застрахователно обезщетение в размер на 167 000 лева по имуществена застраховка „Автокаско“ срещу ЗАД „Армеец“.

  Искането е обосновано с наличието на висящо производство по други дела по спорове за качеството наследник на П. Х. Я.-едноличен собственик на капитала на ищцовото търговско дружество.

  Настоящият състав на ВКС,Второ т.о. счита молбата за неоснователна.

  Съгласно разпоредбата на чл.229 т.4 ГПК, съдът спира исково производство, когато в същия или друг съд се разглежда друго дело, решението, по което ще има значение за правилното решаване на спора. Цитираната разпоредба има предвид , като основание за спиране, висящ процес по конкретен спор, решаването на който ще има значение по обусловения от него друг правен спор. В случая, с настоящата ЧКЖ съдът е сезиран с чисто процесуален спор относно редовността на ИМ в частта, с която се претендира от ищеца осъждането на ответника да заплати лихва по чл.86 ЗЗД и няма отношение към материалноправния спор между ищеца и третото за процеса лице за това, кой притежава качеството наследник на П. Х. Я.-едноличен собственик на капитала на ищцовото търговско дружество.

  Следователно не е налице основание за спиране и разглежданата молба е неоснователна.

  С оглед изложеното, настоящият състав на ВКС,Второ т.о.

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба от 15.02.2022 г. от страна на В. П. Я. ЕГН: [ЕГН] за спиране на основание чл.229, т.4 ГПК на настоящото производство ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари