Определение №116/29.03.2021 по дело №4080/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 116

  София, 29.03.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на десети март две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

  ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

  като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова

  гражданско дело № 4080/2020 г. по описа на Първо гражданско отделение на ВКС, за да се произнесе, съобрази:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Г. П. Е. е обжалвал въззивното решение на Ловешкия окръжен съд № 260009 от 21.08.2020г. по гр.д.№ 406/2020г. , поправено с решение № 260043 от 23.10.2020г., по извършване на делбата.

  В касационната жалба се поддържа, че решението е постановено при неправилно приложение на разпоредбата на чл. 349 ал.2 ГПК и т.8 от ТР 1/2001г. на ВКС, ОСГК.

  Ответниците М. П. Е. и С. В. Е. не са подали отговор на касационната жалба.

  Касационната жалба е подадена в срок, отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК и не е налице изключението на чл. 280 ал.3 ГПК с оглед предмета на делото – иск за делба, поради което е процесуално допустима.

  С въззивното решение от 21.08.2020г. по гр.д.№ 406/2020г. в обжалваната пред ВКС част, Ловешкият окръжен съд е потвърдил решение №82 от 02.03.20 по гр.д.№1588/18 г. на Ловешкия районен съд, с което е изнесен на публична продан, на основание чл. 348 ГПК допуснатият до делба между М. П. Е., Г. П. Е. и С. В. Е. недвижим имот, представляващ апартамент №..., построен върху държавен парцел ..., кв. ..., по плана на [населено място], застроен на 56.08 кв.м., заедно с принадлежащото му избено помещение №.... и 0.98134% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху държавния парцел.

  Въззивният съд е приел, че възлагателната претенция на Г. П. Е. и С. В. Е. за общ дял не може да бъде уважена поради отсъствие на предпоставките на чл. чл.349, ал.2 ГПК, а единственият възможен способ за извършване на делбата на допуснатия до делба неподеляем жилищен имот, е публичната продан.

  Мотивите за този извод на въззивния съд са, че за да бъде възложен на един от съделителите неподеляем имот на основание чл. 349, ал.2 ГПК, следва кумулативно да са налице следните предпоставки: 1.делбеният имот да е жилище, 2.той да е неподеляем; 3. да е служил за жилище на наследодателя; 4.съделителят, който иска да му се възложи жилището, да не притежава друго жилище; 5.съделителят, който иска да му се възложи жилището, трябва да е живял в делбения имот при откриване на наследството/датата на смъртта на наследодателя. Същевременно съдът е съобразил факта, че в случая се касае за комбинирана /смесена/ съсобственост, възникнала в резултат на повече от един юридически факт-дарение и наследяване. В такава хипотеза и с оглед постановките на т.8 от Тълкувателно решение №1/19.05.2004 г. на ВКС, ОСГК, съдът не може да извърши делбата на основание чл.288 ал.3 от ГПК/отм./ сега чл.349 ал.2 от ГПК, имотът следва да се изнесе на публична продан.

  По основанията за допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари