Решение №116/23.06.2021 по дело №3457/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №81/05.02.2021 по дело №3457/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на двадесет и пети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 3457 по описа за 2020г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.290 от ГПК.

История на спора

Касационно обжалване е допуснато с определение № 81 от 5.02.2021г. по касационната жалба на „Енерго-Про Продажби”АД [населено място], представлявано от членовете на УС С., Д. и Коршия, чрез процесуалният представител адвокат Банков против въззивно решение № 260221 от 28.07.2020г. по в.гр.д. № 1239 по описа за 2020г. на Окръжен съд Варна, с което е потвърдено решение № 1189 от 6.03.2020г. по гр.д. № 17745/2019г. на Районен съд Варна като е прието за установено в отношенията между страните, че С. В. С. не дължи на „Енерго- Про Продажби”АД сумата от 7 186.46лв., представляваща стойността на начислена въз основа на извършена корекция на сметка на потребителя стойност на електрическа енергия за периода от 28.11.2017г. до 27.11.2018г. за обект, по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен номер [ЕГН] за обект с адрес: [населено място], [улица], вх.В, ап.2, за която е издадена фактура № [ЕГН] от 16.10.2019г., на основание чл.124 ал.1 ГПК и са присъдени разноски.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато по следният въпрос: При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл.183 ЗЗД?, с оглед евентуално противоречие с приетото в решения по чл.290 ГПК по гр.д.№ 4160/2018г. на ІІІ г.о., гр.д.№ 50417/2018г. на І г.о.

В проведеното съдебно заседание, касаторът се представлява, като процесуалният му представител поддържа изложените в жалбата доводи за неправилност и необоснованост на постановения въззивен акт, както и за допуснати съществени процесуални нарушения при постановяването му, поради непроизнасяне по направените възражения. Счита за установено реалното потребление на посочената енергия. Искането му е за отмяна на въззивния акт и решаване на въпроса по същество с отхвърляне на иска или връщане на делото за ново разглеждане на въззивния съд. Претендира всички направени по делото разноски, съобразно представен списък, в общ размер на 5 400лв., от които държавни такси 318лв.,за експертиза 150лв. и за адвокатско възнаграждение от 4 932лв. /по 1 644лв. за всяка една от инстанциите/, заплащането по банков път, на която е удостоверено с представен договор за правна помощ и съдействие и приложена фактура.

Ответната страна С. В. С. не се явява. Постъпили са писмени бележки от процесуалния представител адвокат Г., в които се изразява становище за неоснователност на подадената жалба. Счита, че след като в случая не е установено именно потребителят да е осъществил софтуерното въздействие върху СТИ, той не дължи заплащане на процесната сума. Ако има „грешка“, то тя е на трето лице и е недопустимо при недоказано неизпълнение по сключения договор, потребителят да носи отговорност. Ако се счете, че е приложима общата разпоредба на чл.82 ЗЗД, следва да е установено виновно поведение, каквото в случая няма. СТИ е собственост на ЕРП, който го стопанисва. Протоколът за проверка на СТИ от 27.11.2018г. е оспорен по съдържание и дружеството

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари