Решение №116/23.07.2021 по дело №2548/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №39/03.02.2021 по дело №2548/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на десети май през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

при секретаря Даниела Цветкова, като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 2548 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на „Енерго-Про продажби” АД, със седалище и адрес на управление в [населено място], представлявано от П. С. С., Я. М. Д. и Г. К., чрез адв. Л. М., против въззивно решение № 599 от 26 май 2020 г., постановено по в.гр.д. № 666/2020 г. по описа на окръжния съд в гр. Варна, с което е потвърдено решение № 221 от 15 януари 2020 г., постановено по гр.д. № 7659/2019 г. по описа на районния съд в гр. Варна, с което е признато за установено по отношение на „Енерго-Про продажби” АД, че Б. Ю. А., с адрес в [населено място], не дължи на дружеството сумата от 9214,68 лева, представляваща стойност на ползвана и незаплатена електрическа енергия за периода 09.01.2017 г. – 08.01.2018 г. по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен № [ЕГН], за адрес на потребление в [населено място], [улица].

Касационен въпрос

С определение № 39 от 3 февруари 2021 г., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение, за да се провери съответствието на даденото от въззивния съд разрешение на обуславящия крайния изход на спора въпрос длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства, с практиката на ВКС, обективирана в решение № 222 по т.д. № 505/2017 г., II т.о.

Мотиви

В посоченото решение, както и в константната практика на ВКС (решение № 9 по гр. д. № 3700/2013 г., I г.о.; решение № 27 по гр. д. № 4265/2014 г., IV г.о.; решение № 470 по гр. д. № 1318/2010 г., IV г.о., решение № 220 по гр. д. № 2314/2015 г., ІІІ г.о., и други) се приема, че съгласно чл. 12 ГПК, чл. 235, ал. 2 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК, съдът е длъжен да прецени всички доказателства по делото и доводите на страните по свое вътрешно убеждение и в рамките на твърдените фактически обстоятелства, като всяка от страните носи тежестта за доказване на фактите, от които черпи изгодни за себе си последици. Съдът е длъжен служебно да издири и приложи материалноправната норма, относима към случая, като определи правната квалификация на предявения иск, независимо дали тя е посочена от ищеца в исковата молба или съображенията за това са били наведени като довод във въззивната жалба. Цитираната практика се споделя от настоящия състав. В допълнение към нея следва да бъде посочено, че както първоинстанционният, така и въззивният съд е длъжен да се произнесе в рамките на заявения предмет на делото, поради което при твърдения за доставена на абоната, но незаплатена от него електрическа енергия, цената на която е била коригирана след установяване на несъответствието между реално потребената и платената електрическа енергия, съдът, без да променя изложените факти и обстоятелства, следва да даде отговор на всички доводи и възражения на страните, след което да се произнесе дали е налице или не основание да бъде уважен предявеният иск.

По основателността

Касационната жалба е основателна.

В противоречие с цитираната съдебна практика по приложението на чл. 12 ГПК, чл. 235, ал. 2 ГПК и чл.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари