Разпореждане №116/01.06.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 116

  гр. София, 01.06.2021 г.

  ВАСИЛКА ИЛИЕВА – председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховен касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 4491 от 26.05.2021 г., констатира следното:

  Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 32145 от 09.03.2021 г. срещу решение № 10115 от 01.02.2021 г. по в. гр. д. № 970/2020 г. на Апелативен съд - С..

  Касационното производство е по чл. 422, ал. 1 ГПК – II поток:

  Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК - препис от обжалваното решение е връчен на 09.02.2021 г., постъпила по имейл и подписана с ел. подпис;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ не отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК – не е удостоверена валидността на положения електронен подпис;

  4/ съдържа изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – на л. 37 от въззивното дело;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор в срок, пълномощно към отговора.

  Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на Апелативен съд – София за привеждане в съответствие с тях, както следва: за прилагане на подписани документи или за прилагане на електронен файл за проверка валидността на електронния подпис.

  По изложените съображения, председателят на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховен касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписка вх. № 4491 от 26.05.2021 г. на Апелативен съд – София за извършване проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари