Решение №115/02.08.2021 по дело №2421/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №33/02.02.2021 по дело №2421/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За критериите, които имат значение за размера на обезщетението за неимуществени вреди от наказателно преследване по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ и задължението на съда да приложи принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД с оглед пълното репариране на вредите, за които е установено, че са в причинна връзка с конкретното незаконно обвинение.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто гражданско отделение, в публично съдебно заседание на десети май през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

при участието на секретаря Даниела Цветкова, като разгледа гр.д. № 2421 по описа за 2020 г., докладвано от съдия Фурнаджиева, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на А. Е. Д., с адрес в гр. С., представляван от адв. Л. К., против решение № 2536 от 23 април 2020 г., постановено по гр.д. № 11312/2019 г. по описа на Софийския градски съд, в частта му, с която се потвърждава решение № 144714 от 18 юни 2019 г., постановено по гр.д. № 38962/2016 г. по описа на районния съд в гр. София, в частта му, с която е отхвърлен искът на Д. за осъждане на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, предл. второ Прокуратурата на Република България да му заплати 5000 лева (като разлика между претендирания размер от 12000 лева и присъдения от първата инстанция размер от 7000 лева) обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от Д. в резултат на обвинението му в извършване на престъпление, което наказателно производство е било прекратено спрямо него с постановление за частично прекратяване на наказателното производство от 31.10.2012 г. по ДП № 79/08 г. по описа на ГД „НП“ МВР, пр.пр. № 6716/2008 г., влязло в сила на 04.01.2013 г.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато с определение № 33 от 2 февруари 2020 г. по настоящото дело, за да се подложи на преценка твърдението на касатора за допуснато противоречие с практиката на ВС и ВКС, изразена в ППВС № 4/1968 г., решение № 57 по гр.д. № 4641/2015 г., ІV г.о., решение № 709 по гр.д. № 178/2010 г., ІІІ г.о., решение № 232 по гр.д. № 1381/2010 г., ІІІ г.о., по обусловилия изхода на спора въпрос за критериите, които имат значение за размера на обезщетението за неимуществени вреди от наказателно преследване по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ и задължението на съда да приложи принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД с оглед пълното репариране на вредите, за които е установено, че са в причинна връзка с конкретното незаконно обвинение.

Мотиви

Съгласно установената задължителна съдебна практика, размерът на обезщетенията за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост след преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства; с оглед особеностите на всеки конкретен случай и при наличие на причинна връзка с незаконните актове на правозащитните органи (ППВС № 4/1968 г. и ТР № 3/2004 г., ОСГК). Константната практика на ВКС, напълно споделяна от настоящия съдебен състав, приема, че обстоятелства от значение за размера на обезщетението са тежестта на престъплението, за което е било повдигнато незаконно обвинение; продължителността на незаконното наказателно преследване; интензитета на мерките на процесуална принуда; броя и продължителността на извършените с участие на пострадалия процесуални действия; наличието на данни за причиняване на претендираните за обезщетяване вреди и от водени срещу ищеца други наказателни производства през процесния период; начина, по който обвинението се е отразило върху пострадалия с оглед личността му и начина на живот; рефлектирало ли е обвинението върху професионалната реализация на пострадалия, на общественото доверие и социалните му контакти, отраженията в личната му емоционална сфера, здравословното му състояние и пр. фактори, които следва да се преценяват съобразно конкретните обстоятелства за всеки отделен случай.

По

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари