Определение №115/28.05.2021 по дело №1405/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 115

  София, 28.05.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и шести май през две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 1405/2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството по делото е образувано по касационни жалби на Т. С. Г. от [населено място], С. К. М., И. Х. П. и Р. Д. Д. - тримата от [населено място], срещу постановеното от Софийски апелативен съд въззивно решение № 2538 от 02.11.2018 г. по гр. д. № 2626/2017 г., с което след отмяна на решение № 291 от 16.01.2017 г. по гр. д. № 4010/2009 г. на Софийски градски съд касаторите са осъдени да заплатят солидарно по иск с правно основание чл.45 ЗЗД на Сдружение „Българска федерация по модерен петобой“ сумата 44 713.33 лв., съставляваща обезщетение за имуществени вреди вследствие липсата на 139 бр. огнестрелни оръжия, подробно описани в приложен към исковата молба списък, ведно със законната лихва от предявяване на иска на 28.04.2009 г. до окончателното плащане и разноски по чл.78, ал.1 ГПК в размер на 4 527 лв. Обжалваното въззивно решение е допуснато до касационно обжалване на основание чл.280, ал.2, пр.2 ГПК и делото е насрочено за разглеждане по реда на чл.290 ГПК.

  С определение, постановено в открито съдебно заседание на 25.11.2020 г., производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.2 ГПК поради смърт на касатора И. Х. П. - ответник в първоинстанционното производство.

  В рамките на шестмесечния срок по чл.230, ал.2 ГПК ищецът /ответник по касация/ Сдружение „Българска федерация по модерен петобой“ се е снабдил с удостоверение изх. № РСЦ21-УГ-01-1491/22.03.2021 г. за наследниците на починалия И. Х. /изпратено служебно с писмо от 25.03.2021 г. на Столична община, Район „С.“/. В удостоверението са посочени имената на наследниците и техните постоянни адреси. Приложени са и удостоверения за настоящ адрес на всеки от наследниците, от които е видно, че двама от тях - Х. П. и Л. П., живеят извън границите на Република България, но имат регистриран постоянен адрес в страната.

  С посочване на наследниците на починалия ответник - касатор И. Х. П. и на техните адреси е отпаднала пречката за движение на делото, поради което същото следва да бъде възобновено и след конституиране на наследниците да продължи с тяхно участие от стадия, на който е спряно.

  Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,

  О П Р Е Д Е Л И :

  ВЪЗОБНОВЯВА производството по т. д. № 1405/2019 г. по описа на ВКС, Търговска колегия.

  КОНСТИТУИРА като касатори /ответници по иска/ на мястото на починалия касатор И. Х. П. с ЕГН [ЕГН] неговите наследници по закон Ц. Н. П. с ЕГН [ЕГН] /съпруга/, Х. И. П. с ЕГН [ЕГН] /син/ и Л. И. П. с ЕГН [ЕГН] /дъщеря/.

  Да се докладва делото на председателя на Второ отделение при Търговска колегия на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание с призоваване на страните, като конституираните в процеса наследници на И. Х. П. да се призоват от посочения в удостоверението за наследници постоянен адрес - [населено място], [улица], ет.1, ап.5.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

  ЧЛЕНОВЕ :


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари