*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 114

  София, 30.06.2022 година

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 548 от 2022 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  С определение №60150 от 30.11.2021г., постановено по ч.гр.д.№4777/2021г. по описа на ВКС, I г.о., изпълнението на въззивното решение на Софийски апелативен съд, постановено на 10.11.2021г. по в.т.д.№672/2021г. е спряно на основание чл. 282, ал. 2 ГПК.

  С определение №254 от 06.06.2022г., постановено по настоящето дело, не е допуснато до касационно обжалване въззивно решение №686 от 10.11.2021г., постановено от Софийския апелативен съд, V състав по в.т.д.№672/2021г., с което „Енерджи Съплай“ ЕООД е осъдено да заплати на основание чл. 49 вр. чл. 45 ЗЗД на „Свилоцел“ ЕАД сумата от 397729.99лв.

  Постъпила е молба от „Енерджи Съплай“ ЕООД, ответник в производството по предявения от „Свилоцел“ ЕАД иск, с искане внесената от дружеството парична гаранция по направеното искане за спиране в размер на 397720.99лв. да бъде върната по посочената в молбата банкова сметка.

  Препис от молбата е изпратен до ответника по касационна жалба „Свилоцел“ ЕАД за становище, като със заявление вх.№5623/29.06.2022г. дружеството е уведомило съда, че „Енерджи Съплай“ ЕООД доброволно му е изплатило изцяло на 27.06.2022г. присъдените с решение №686/10.11.2021г. по в.т.д.№672/2021г. на САС суми. Поради това моли депозираната по сметка на ВКС парична гаранция да бъде върната на вносителя.

  За да се произнесе по искането, настоящият състав на ВКС взе предвид следното:

  Действително съгласно чл. 282, ал. 5 ГПК когато е обезпечено изпълнението на присъдено вземане, обезпечението се освобождава, след като искът бъде отхвърлен или производството бъде прекратено, каквато хипотеза в случая не е налице. Следва обаче да бъде съобразена целта, с която обезпечението се внася по набирателната сметка на съда, а именно да послужи за обезпечение на вземането на ищеца по предявения от него иск след като въззивното решение влезе в сила. В хипотеза, при която длъжникът-ответник в исковия процес, доброволно е изпълнил задължението си и е изплатил посочената във въззивното решение сума, следва да се приеме, че тази цел е постигната и внесеното обезпечение следва да бъде освободено и върнато на вносителя. В същия смисъл е и становището на дружеството, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари