Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Решение по чл. 290 ГПК

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение в съдебно заседание на втори юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ, ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА

при участието на секретаря Албена Рибарска като изслуша докладваното от съдията Владимиров гр. дело № ******/2021 година по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Електроразпределение Север“ АД с ЕИК[ЕИК] и седалище [населено място] чрез адв. Банков против решение № ****** на Окръжен съд – Варна.

В жалбата се релевират оплаквания за неправилност на въззивното решение, поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Прави се искане решението да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което предявеният иск се отхвърли. Претендират се разноски.

Ответникът Е. Н. В. чрез адв. А. с отговора в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК е ангажирал становище за неоснователност на касационната жалба и на свой ред претендира разноски.

Предмет на разглеждане е жалба срещу посоченото въззивно решение, с което е потвърдено решение № ****** на Районен съд – Варна за уважаване на предявения от Е. Н. В. против „Електроразпределение Север” АД отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК като е прието за установено в отношенията между страните, че ищецът не дължи на дружеството сумата от 6 543. 54 лв., представляваща стойността на допълнително начислена сума за електроенергия за периода от 25.10.2016 г. до 14.06.2019 г. по партида с клиентски № [ЕГН] за обект с адрес: [населено място], [улица], [жилищен адрес] за която сума е издадена фактура № [ЕГН]/24.09.2019 г. и са присъдени на ищеца разноски.

Въззивният съд е постановил обжалвания правен резултат като е съобразил данните, отразени в констативен протокол № 1401012/14.06.2019 г. на служители на „Електроразпределение Север“ АД - Варна за извършена на посочената дата техническа проверка на електромера, монтиран на обекта на ищеца в [населено място], [улица], [жилищен адрес] при която са снети показанията му, а измервателният уред е демонтиран и изпратен за проверка в Български институт по метрология (БИМ). Приел е, че съставеният протокол е в съответствие с изискванията на чл. 49 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ, обн. ДВ, бр. 35 от 30.04.2019 г.), ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №179/11.03.2022 по дело №3340/2021 3
  Определение №179/11.03.2022 по дело №3340/2021
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Решение
  Решение № 80 от 03.05.2018 г. по гр. д. № 2560/2017 г.
  Какви са последиците от разпределението на тежестта на доказване в гражданския процес и кои доказателства следва да се считат за новооткрити и да се приемат във въззивното производство. ?
 • Решение
  Решение № 226 от 12.07.2011 г. по гр. д. № 921/2010 г.
  Дали пълното доказване може да се осъществи само въз основа на преки доказателства?
 • Решение
  Решение № 31 от 09.03.2012 г. по гр. д. № 502/2011 г.
  Относно тежестта и значението,което могат да придобият няколко косвени доказателствени средства, които разгледани в тяхната съвкупност и последователност биха могли да обосноват извод,че към момента на сключване на договора за покупко-продажба страните не са целели настъпването на правните последици на възмезден договор,а са желаели да прикрият дарение.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 61 от 01.03.2016 г. по гр. д. № 4578/2015 г.
  Относими и допустими ли са за доказване на предпоставката по чл. 135, ал. 1, изр. 2 от ЗЗД – „знание за увреждането“ у ответника-приобретател по атакувания с иска възмезден вещно-прехвърлителен договор („лицето, с което длъжникът е договарял“), свидетелски показания за обстоятелствата, че същият не владее и не ползва недвижимия имот,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60197/23.11.2021 по дело №636/2021
  Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №86/20.04.2022 по дело №4148/2021
  Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства; длъжен ли е въззивният съд да обсъди в тяхната цялост и взаимна връзка всички събрани по делото доказателства, отнесени към въведените в производството допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!