Определение №113/08.03.2021 по дело №663/2020

Спорът е разрешен с Решение №60095/16.08.2021 по дело №663/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Неравноправни ли са клаузите в договорите за банков ипотечен кредит, с които банката едностранно определя размера на лихвения процент и прилагат ли се за тези клаузи изключенията, предвидени в чл. 144, ал. 3, т. 1 ЗЗП?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на двадесет и шести януари, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№663 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на С. М. Г. срещу решение №8764 от 19.12.2019 г . по гр.д.№16069/2018 г. на СГС. С решението в обжалваната част е потвърдено решение №458085 от 25.07.2018 г. по гр.д.№90606/2017 г. на СРС в частта, с която са отхвърлени предявените от С. М. Г. срещу „Банка ДСК“ ЕАД искове по чл.146 от ЗЗП, вр.чл.26, ал.1, пр.1 от ЗЗД и по чл.55, ал.1, пр.1 от ЗЗД за прогласяване нищожността на чл.7 от сключен между страните договор за ипотечен кредит от 28.01.2008 г. и на чл.9.1, чл.9.4, чл.20.3, чл.21, т.1, т.2, т.3, т.5 и т.7, и чл.25, т.3 от Общите условия към договора за ипотечен кредит от 28.01.2008 г. и за осъждане на банката да заплати на ищеца сумата от 18 042 лв., представляваща разликата между първоначално договорените анюитетни вноски и действително заплатените от ищеца за периода от 29.12.2012 г. до 28.10.2017 г., ведно със законната лихва от 29.12.2017 г. до окончателното изплащане.

В жалбата се излагат съображения, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила. Поддържа се, че в процесния договор за кредит и в Общите условия към него, обстоятелствата, въз основа на които банката може да извърши изменение на цената на заемните средства, са посочени абстрактно, като не е включена методика за изменение на договорната лихва, а това зависи изцяло от кредитора и от неговия субективен интерес, още повече, че промяната на лихвата не настъпва автоматично, а е следствие от решение на орган на банката. Посочва се, че въззивният съд не изложил каквито и да е било фактически и правни изводи относно релевираните доводи за нищожност на клаузите на чл.9.1, чл.9.4, чл.20.3, чл.21, т.1, т.2, т.3, т.5 и т.7 от Общите условия.

В изложение по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнасяне на въззивния съд по формулирани от касатора въпроси, които се свежда до следния, уточнен от настоящата инстанция съобразно т.1 от ТР №1/2010 г. на ОСГТК на ВКС, въпрос, за който се поддържа наличие на селективните основание по чл.280, ал.1 ГПК, т.1 и т.2: Неравноправни ли са клаузите в договорите за банков ипотечен кредит, с които банката едностранно определя размера на лихвения процент и прилагат ли се за тези клаузи изключенията, предвидени в чл. 144, ал. 3, т. 1 ЗЗП.

Ответникът по касация „Банка ДСК“ ЕАД заявява становище за липса на основания за допускане на касационно обжалване, евентуално за неоснователност на жалбата.

Мотиви

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени наведените от страните доводи, намира следното:

Касационната жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна в предвидения от закона срок, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел, че оспорените клаузи от сключения на 28.01.2008 г. договор за ипотечен кредит и Общите условия към него попадат в изключението, предвидено в чл. 144, ал. 3, т. 1 ЗЗП, тъй като съгласно пар. 13, т. 12, б. б ДР ЗЗП, договорът за банков кредит е от категорията банкови сделки, имащи за предмет именно предоставяне на финансова услуга, свързана с дейността на кредитната институция и като такъв той попада в приложното поле на ЗЗП, включително

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари