Решение №113/01.11.2021 по дело №2895/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №107/24.02.2021 по дело №2895/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

За задълженията на въззивния съд по чл. 12 ГПК и чл. 235 ГПК да изложи мотиви по всички възражения на страните, направени във връзка с правни доводи, от които черпят своите права, както и да извърши преценка на всички събрани по делото доказателства във връзка с техните доводи и възраженията, както и на всички правно релевантни факти, от които произтича спорното право.

Дали при сключен установителен договор, с който страните декларират и описват съществуващите между тях безспорни отношения, действителното съществуване на вземането по установителния договор следва да се поставя в зависимост от доказване съществуването на правопораждащите факти, при наличието на които е възникнало вземането, съответно правната квалификация на спора само на установителния договор ли следва да се основава или и на предходните отношения между страните, които са възпроизведени в установителния договор?

Отговори
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в открито заседание на десети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Василка Илиева, Десислава Попколева

при участието на секретаря Ани Давидова като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 2895 по описа за 2020 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Допуснато е касационно обжалване на решение № 838/21.04.2020 г. по в.гр.д. № 4680/2019 г. на Софийски апелативен съд, с което след отмяна на решение № 3856/30.05.2019 г. по гр.д. № 2650/2017 г. по описа на Софийски градски съд, предявените от касатора срещу „Рапид“ ЕООД искове с правно основание чл.79, ал.1 ЗЗД вр. чл.99 ЗЗД за заплащане на сумата 57 500 евро-възнаграждение по споразумение от 08.10.2014 г. и с правно основание чл.86, ал.1 ЗЗД за заплащане на сумата 4 689,31 евро-лихва за забава за периода 01.03.2016 г. – 19.12.2016 г., са отхвърлени.

Касационен въпрос

Обжалването е допуснато в хипотезата на чл.280, ал.1, т.1 ГПК по процесуалноправния въпрос за задълженията на въззивния съд по чл. 12 ГПК и чл. 235 ГПК да изложи мотиви по всички възражения на страните, направени във връзка с правни доводи, от които черпят своите права, както и да извърши преценка на всички събрани по делото доказателства във връзка с техните доводи и възраженията, както и на всички правно релевантни факти, от които произтича спорното право и по материалноправния въпрос дали при сключен установителен договор, с който страните декларират и описват съществуващите между тях безспорни отношения, действителното съществуване на вземането по установителния договор следва да се поставя в зависимост от доказване съществуването на правопораждащите факти, при наличието на които е възникнало вземането, съответно правната квалификация на спора само на установителния ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №107/24.02.2021 по дело №2895/2020 3
  Определение №107/24.02.2021 по дело №2895/2020
  За задълженията на въззивния съд по чл. 12 ГПК и чл. 235 ГПК да изложи мотиви по всички възражения на страните, както и да обсъди всички доказателства по делото във връзка с възраженията и доводите на страните, относими към правния спор. При сключен установителен договор, с който страните декларират и…
 • Решение
  Решение № 25 от 01.03.2013 г. по търг. д. № 287/2012 г.
  Дали приемането на извършени СМР по договор за строителство следва да става с акт обр. 19 като условие за заплащане на възнаграждение, когато това е изрично уговорено между страните ?
 • Решение
  Решение № 65 от 16.07.2012 г. по търг. д. № 333/2011 г.
  Относно приложението на чл. 20 ЗЗД при тълкуване на договорните клаузи и начина на доказване на извършената от изпълнителя работа и доказателствените средства, с които може да се установи възникването на задължение на възложителя да плати възнаграждение по чл. 266, ал. 1 ЗЗД на изпълнителя, респективно да се докаже изпълнението…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение № 43 от 02.08.2017 г. по т. д. № 61341 / 2016 г.
  Дали подписаният между възложител и изпълнител по договор за строителство двустранен писмен документ за отпадащи и допълнително възникнали видове и количества СМР спрямо първоначално договорените представлява приемателен документ и дали при липса на писмен документ, материализиращ съгласието за приемане на допълнително извършените видове и количества СМР, се счита за приета…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари