*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 112

  София, 29.06.2022 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 2230/2022 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл. 307 ГПК.

  Образувано е по молба на С. Б. Б. за отмяна на влязлото в сила решение № 163 от 19.11.2021 г. по гр.д. № 449/2021 г. на Окръжен съд-Ловеч, с което е потвърдено решение № 195 от 02.08.2021 г. по гр.д. № 352/2021 г. на Районен съд-Ловеч, с което е отхвърлен, като неоснователен и недоказан, предявеният от молителя иск с правно основание чл. 49, ал. 1 ЗЗД – за заплащане на сумата от 900 лв., представляваща размера на причинената му имуществена вреда в резултат на противоправно действие на администрацията на ответника ГД „Изпълнение на наказанията“ – гр. София, както и сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за пропуснати ползи в резултат на неизпълнението на паричните задължения по издадените изпълнителни листи, ведно със законната лихва, начислена върху общата сума, считано от постъпване на исковата молба в съда /08.01.2021 г./ до окончателното й изплащане.

  С разпореждане № 50 от 26.04.2022 г. на Председателя на Трето гражданско отделение на Върховен касационен съд, молбата за отмяна е върната на администриращия съд с указания за отстраняване на констатираните нередовности, а именно - представяне на изложение на основанията за отмяна, съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК и довнасяне на дължимата държавна такса. В изпълнение на указанията, Районен съд - Ловеч с разпореждане № 973 от 04.05.2022 г., е оставил без движение молбата за отмяна и е предоставил едноседмичен срок на молителя за отстраняване на констатираните нередовности.

  В тази връзка, с уточнителна молба от 25.05.2022 г., молителят е посочил, че се позовава на основанията за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК. Обосновава се с твърдението, че към момента на постановяване на решението не е разполагал с пълния текст на ТР № 2 от 26.06.2015 г. по тълк. дело № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, не му е било известно даденото тълкуване под т. 13 от решението и в този смисъл е бил лишен от възможността да се позове на него при разглеждане на делото. Счита, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари