Решение №112/17.05.2021 по дело №3657/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №114/25.02.2021 по дело №3657/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Налице ли е връзка между обедняването и обогатяването като елемент от фактическия състав на неоснователното обогатяване по чл. 59 ЗЗД в случаите, когато собственикът на поземлен имот е учредил на ответника право да изгради съоръжение в неговия имот?

Отговор

В случаите, когато собственикът на поземлен имот се е съгласил да учреди на ответника правото да изгради съоръжение в неговия имот, връзката между обедняването на ищеца и обогатяването на ответника като елемент от фактическия състав по чл. 59 ЗЗД е налице само когато ищецът не разполага с друг иск по отношение на ответника, който да произтича от общия факт или група факти.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на десети май, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател:
ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

Членове:
ЕРИК ВАСИЛЕВ, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

при участието на секретаря Ани Давидова като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д.№ 3657 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано по касационна жалба на „ПАМПОРОВО“АД, [населено място], представлявано от М. В. Б., чрез адвокат Н. Л. от АК-С. срещу решение № 20248 от 21.07.2020 г. по в.гр.д.№ 169/2020 г. на Окръжен съд Смолян, с което се потвърждава решение от 28.01.2020 г. по гр.д.№ 107/2019 г. на Районен съд Чепеларе и е уважен иска на Г. Г. С. против „ПАМПОРОВО“ АД, на основание чл.59 ЗЗД, за сумата от 17 167,24 лева, представляваща обезщетение за ползването без основание на собствения й недвижим имот в [населено място], м.“Т“, общ.С., за периода от 30.06.2016 г. до 03.07.2019 г., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба – 04.07.2019 г. до изплащане на сумата.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по материалноправния въпрос, налице ли е връзка между обедняването и обогатяването като елемент от фактическия състав на неоснователното обогатяване по чл.59 ЗЗД в случаите, когато собственикът на поземлен имот е учредил на ответника право да изгради съоръжение в неговия имот.

Мотиви

С Постановление № 1/28.05.1979 г. на Пленум на ВС, се приема, че необходимото изискване за уважаване на иска по чл.59, ал.1 ЗЗД е връзката между обедняването на ищеца и обогатяването на ответника от един или от няколко общи факта, т.е. при твърдения за неоснователно обогатяване по чл.59, ал.1 ЗЗД съдът трябва да изяснява дали увеличеното без основание имущество на едно лице за сметка на имуществото на друго лице произтича от един общ факт или от обща група факти.

Съгласно чл.63 ЗС, собственикът може да отстъпи на друго лице правото да построи сграда върху неговата земя, като стане собственик на постройката. С учредяване на правото да се построи и притежава сграда в чужд поземлен имот, собственикът на земята всъщност се разпорежда с притежавано от него ограничено вещно право на строеж, което прави собствеността на построената сграда суперфициарна. Уредената в чл.9 ЗЗД свобода на договаряне дава възможност на страните свободно да определят съдържанието на договора и да сключат съглашения, насрещните права и задължения по които не са уредени от закона, доколкото не противоречат на повелителните норми на закона и на добрите нрави. Съглашение за вещни права обаче е възможно само за тези от тях, които са уредени в закона, независимо дали впоследствие този закон е бил изменен или отменен.

Правото да се изгради и притежава съоръжение в чужд поземлен имот, което не е сграда или част от сграда, не е право на строеж и може да се основава на поземлен сервитут (чл.36, ал.2 ЗОСИ) или на ограничение на правото на собственост за благоустройствени цели (чл.53 ЗС), като може да съществуват и задължения за поддръжка на съоръжението, както и особен режим за неговата експлоатация и премахване (решение № 241/01.11.2016 г. по гр.д.№ 1185/2016 г. на ВКС, ІV г.о.),

В допълнение следва да се

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари