Разпореждане №111/31.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 111

  гр. София, 31.05.2021 г.

  ВАСИЛКА ИЛИЕВА – и.ф. председател на Четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 4581 от 27.05.2021 г., образувана по касационна жалба вх. № 261350 от 02.03.2021 г. срещу Решение № 260024/15.01.2021 г. по в.гр.д. № 717/2020 г. по описа на Окръжен съд - Русе, констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 26, ал.1, ал.2 ЗЗД - II поток;

  Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното въззивно решение е връчен на касатора на 01.02.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ не отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК – касационната жалба не е приподписана от процесуалния представител на касаторите;

  4/ изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към касационната жалба;

  6/ не е внесена дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – в общ размер от 60 лв., внесена е една държавна такса в размер на 30 лв.;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на препис.

  Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за: 1/ касационната жалба да бъде приподписана от процесуалния представител на касаторите адв. Г. М. от АК – Русе; 2/ касаторите да довнесат дължимата държавна такса в размер на 30 лева по сметка на ВКС, тъй като обикновените другари, включително когато са подали обща касационна жалба, дължат отделни такси; 3/ да се представи пълномощно от което да е видно, че касатора З. К. е учредил представителна власт на своята сестра З. К..

  По изложените съображения, председателят на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Окръжен съд – Русе за отстраняване на допуснатите нередовности с оглед дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  /Разпореждане № 105/21.05.2021 г./


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари