Разпореждане №110/31.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 110

  гр. София, 31.05.2021 г.

  ВАСИЛКА ИЛИЕВА – и. ф. председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 4496 от 26.05.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК – II поток

  Постъпила е частна касационна жалба вх. № 77125 от 25.11.2020 г. срещу решение № 12196 от 27.10.2020 г., постановено по в. гр. д. № 6073/2019 г. на Софийски апелативен съд, в частта, с която е оставена без уважение жалбата на „Труд медиа“ ЕООД срещу определение от 16.09.2019 г. по гр. дело № 1707/2018 г. на СГС, по реда на чл. 248 ГПК.

  Частната касационна жалба отговаря частично на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК (препис от обжалваното определение е връчен на 18.11.2020 г.);

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК;

  4/ не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК- л. 140 от І-инст. дело;

  6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил отговор вх. № 32476 от 17.03.2021 г. /п.кл. от 16.03.2021 г./ – в срок /препис от КЧЖ е връчен на 10.03.2021 г.; с приложено към отговора адв. пълномощно.

  Предвид изложеното, постъпилата частна касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, а именно: за прилагане на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК.

  По изложените съображения, и.ф. председателят на Четвърто гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Софийския апелативен съд за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

  И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  /съгласно Разпореждане № 105 от 20.05.2021 г.

  на Заместник-председателя на Върховния касационен съд

  и ръководител на Гражданска колегия/


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари