Решение №11/01.06.2021 по дело №1532/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  №11

  София, 01.06.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и седми януари две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  при участието на секретаря Валентина Илиева

  разгледа докладваното от съдия Декова

  гр.дело №1532 по описа за 2020 год.

  Производството е по чл.303 и сл. ГПК.

  Образувано е по молба от Б. В. Д., чрез процесуален представител адв.Г. Б. Г., за отмяна на основание чл.303, ал.1, т.5 ГПК на влязлото в сила въззивно решение, постановено на 12.12.2019г. по в.гр.д.№11530/2019г. на Софийски градски съд и на първоинстанционното решение, постановено на 27.11.2017г. по гр.д.№18622/2017г. на Софийски районен съд, с което е признато за установено на основание чл.422 ГПК, вр. с чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД, вр. с чл. 149 ЗЕ, че Б. В. Д. дължи на „Топлофикация София“ЕАД следните суми: 398,34 лв. за доставена от дружеството топлинна енергия и такси за дялово разпределение през периода от 01.12.2013 г. до 30.4.2016 г., от които 377,10 лв. – цена на топлоенергия и 21,24 лв. - такси за дялово разпределение, за имот - апартамент 67, находящ се в [населено място],[жк]с аб.№ 160325, ведно със законна лихва за периода от 06.01.2017 г. до изплащане на вземането, като е отхвърлен иска за заплащане стойността на доставена топлинна енергия за разликата до пълния предявен размер, както и иска по чл. 422 ГПК вр. с чл. 86, ал. 1 ЗЗД за установяване съществуването на вземане в размер на 76,84 лв., представляващо обезщетение за забава за периода от 31.01.2014 г. до 29.12.2016 г., от които 73,09 лв. – лихва за забавено плащане на цената за топлоенергия и 3,75 лв. - лихва за забавеното плащане на таксите за дялово разпределение, за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч. гр. д. № 867/2017 г. на СРС, 153 състав.

  Молбата за отмяна е допусната до разглеждане с определение №222 от 22.07.2020г. по делото.

  Молителят поддържа доводи, че е лишен от възможност да участва в делото пред първоинстанционния съд, тъй като не е бил надлежно призоваван и представляван в първата инстанция, а и постановеното първоинстанционно решение е „връчено на пълномощник без да отчете липсата представителна власт за това и без ответната страна да може да се защити“.

  Ответникът по молбата „Топлофикация София“ЕАД я оспорва като неоснователна и моли да бъде оставена без уважение. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

  Третото лице-помагач“МХ Елвеко“ ЕООД не взема становище.

  По подадената молба за отмяна Върховният касационен съд, състав на ІІІ гр.отд. намира следното:

  С въззивното решение е потвърдено първоинстанционното решение в обжалваната от Б. В. Д., чрез процесуален представител адв.Г. Б. Г., част, с която предявеният от „Топлофикация София“ЕАД срещу него иск с правно основание чл.422 ГПК е частично уважен – признато е за установено, че Б. Д. дължи на „Топлофикация София“ЕАД следните суми: 398.34лв. за доставена от дружеството топлинна енергия и такси за дялово разпределение пред периода от 01.12.2013г. да 30.04.2016г. за имот-апартамент в [населено място], ведно със законната лихва за периода от 06.01.2017г.до изплащане на сумата на вземането. Въззилното решение е врязло в сила като необжалваемо. В отхвърлителната част първоинстанционното решение е влязло в сила като необжалвано.

  Молбата за отмяна е неоснователна. Производството за отмяна по чл.303 ГПК е средство за извънреден, извънинстанционен контрол на влезли в сила неправилни решения на основанията, изрично посочени в закона.

  Съгласно чл.303, ал.1, т.5 ГПК заинтересованата страна може да иска отмяна на влязло в сила решение, когато вследствие нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник по причина на препятствие, което не е могла да отстрани. В случая не са налице предпоставките на цитирания текст за отмяна на постановеното решение. Доводите в молбата за нарушение на правата на молителя за участие по делото, са неоснователни.

  Видно от данните по делото Б. В. Д., който живее в чужбина, с вписан настоящ адрес в Г. от 21.12.2000г., е упълномощил адв. адв.Г. Б. Г. да го представлява пред „Топлофикация София“ЕАД в

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари