Определение №109/14.03.2022 по дело №4986/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 109

  София, 14.03.2022 година

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на десети март през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 4986 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх.№356800/19.10.2021г., подадена от С. В. Д. от [населено място], чрез процесуалния ѝ представител адв.Т. Б. от САК, срещу решение № 264712, постановено на 13.07.2021г. от Софийски градски съд, Гражданско отделение, II-В въззивен състав по в.гр.д.№4267/2020г., с което решението на първоинстанционния съд е отменено и вместо това са отхвърлени предявените от С. В. Д. срещу А. К. Д. искове за:

  -прогласяване нищожността на основание чл. 26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД поради накърняване на добрите нрави на договор за покупко-продажба на недвижим имот, за който е съставен н.а.№..., том ..., рег.№.........., дело №......./2015г. на нотариус А. Ч. с район на действие СРС, поправен с н.а.№......., том ...., рег.№........., дело №......../2015г. на същия нотариус, на поземлен имот с идентификатор ..........., находящ се в [населено място], [община], район П., [улица], ведно с построената в дворното място еднофамилна жилищна сграда с идентификатор .........., както и гараж с идентификатор ............;

  -за признаване за установено по реда на чл. 108 ЗС, че С. В. Д. е собственик на поземлен имот с идентификатор ........., находящ се в [населено място], [община], район П., [улица] на построените в този поземлен имот еднофамилна жилищна сграда с идентификатор ............и гараж с идентификатор ............, както и за предаване на владението на тези имоти.

  Касаторът поддържа, че са налице основания за допускане на въззивното решение до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по следните правни въпроси:

  1.Определен размер на неравностойност на насрещните престации по възмездна сделка (10 и повече пъти) достатъчен ли е сам по себе си да обоснове нищожност на основание чл. 26, ал. 2, предл. 2 ЗЗД (поради накърняване на добрите нрави).

  Обосновава искането с твърдението, че въззивният съд е приел, че неравностойността на двете насрещни престации по оспорената сделка (покупко-продажба) въпреки големия размер на тази неравностойност (около 12-14 пъти) не е достатъчна, за да приеме, че сделката е недействителна.

  2.Могат ли отношенията между страните, които отношения ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари