Определение №108/14.03.2022 по дело №4608/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 108

  София, 14.03.2022 година

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 4608 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх.№30350/14.01.2021г. (с дата на пощенското клеймо 13.01.2021г.), подадена от И. А. Я., чрез процесуалния ѝ представител адв.С. М. от ВАК, срещу решение № 12407, постановено на 27.11.2020г. от Софийския апелативен съд, 14 граждански състав по в.гр.д.№2796/2019г., потвърждаващо решението на първоинстанционния съд, с което е прогласена нищожността на договор за доброволна делба № ..., том трети, рег.№...., нот. дело №..../2000г., тъй като делбата е извършена без участието на всички сънаследници – наследниците на М. И. Г., починала на 26.09.1985г. – съпруга на общия наследодател Н. М. Г..

  Касаторът поддържа, че са налице основания за допускане на въззивното решение до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК и чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, тъй като обжалваното решение е постановено в противоречие с практиката на ВКС и разрешените със същото материалноправни и процесуалноправни въпроси са от значение за точното прилагане на закона, за защита правата и законните интереси на гражданите на Република България, както и за развитието на правото.

  Излага съображения, че касационното обжалване следва да бъде допуснато по въпроса наследник ли е лице, което не е включено в удостоверението за наследници и не е приело наследството, както и по въпроса има ли такова лице процесуална легитимация в съдебно дело за делба на наследствената маса на наследодателя.

  Поддържа, че делото е несъотносимо към нея и за нея липсва качеството на пасивна правна и процесуална легитимация, както е изяснено от събраните по делото доказателства – тя не фигурира в списъка на наследниците на Н. М. Г., които са ответници в производството, като съдът не се е произнесъл по неколкократните искания, направени от нея и от особените представители на други лица извън списъка на наследниците.

  Поддържа също така, че въззивният съд не е обсъдил направените в отговора на исковата молба и във въззивната жалба възражения и в резултат от това е постановил необосновано решение при липса на пълнота ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари