Определение №108/10.03.2022 по дело №1191/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

Задължен ли е въззивният съд да извърши самостоятелна преценка на събрания пред него и пред първата инстанция фактически и доказателствен материал, за да направи своите фактически и правни изводи по съществото на спора, за което да изложи своите мотиви?

Коя е началната дата на лихвите за забава върху обезщетението в условията на предявен пряк иск от увреденото лице срещу застрахователя ?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия , първо търговско отделение, в закрито заседание на седми март , през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д.№ 1191 по описа за две хиляди двадесет и първа година, съобрази следното :

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Д. Й. К. против решение № 10 132/ 05.02.2021г.по гр.д.№ 4413  /  2019 г. на Софийски апелативен съд, в частта му с която, след частична отмяна и частично потвърждаване на решение № 4386/ 17.06.2019 г. по гр.д.№ 295  /  2018 г. на Софийски градски съд, като краен резултат е отхвърлен предявеният от касатора против ЗАД „ ДаллБогг: Живот и Здраве„ АД иск , с правно основание чл. 432 ал.1 КЗ , за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди - търпими от ПТП на 30.11.2016 г., причинено по вина на водача на застраховано при ответника , по задължителна застраховка „ Гражданска отговорност „ на автомобилистите МПС – за разликата между присъдените 10 000 лева и до претендираните 75 000 лева. Касаторът оспорва правилността на въззивното решене, като постановено в противоречие с материалния закон – чл.52 ЗЗД – при определяне справедлив размер на обезщетението, вкл. поради несъобразеност на последното с икономическата конюнктура към момента на увреждането, ориентир за която са лимитите на застрахователна отговорност. Страната счита, че съдът единствено е маркирал този показател, както и съобразимите за определяне на обезщетението релевантни обстоятелства, но не е изложил мотиви относно основанието за занижаване на приетия от първоинстанционния съд за справедлив размер от 40 000 лева, съответно намален с изплатени от работодателя на пострадалия обезщетения за същото увреждане, квалифицирано като трудова злополука. Счита, че в недостатъчна степен са съобразени едни и изцяло игнорирани други обстоятелства, значими за определяне размера на обезщетението, досежно характера, тежестта и последиците на претърпените увреди, продължителността на възстановителния период - 6 месеца вместо възприетия от съда 1 месец, неудобствата, свързани с нуждата ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  Постановление № 4/1968 от 23.12.1968 г.
  За обобщаване на практиката по определяне на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №71/18.06.2020 по дело №900/2019
  За приложението на принципа за справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД, при определяне на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск от пострадалото лице срещу застрахователя.
 • Решение
  Решение № 83 от 06.07.2009 г. по търг. д. № 795/2008 г.
  Доколко съдът при определяне на обезщетенията за неимуществени вреди следва да съобрази и нормативно определените лимити на застрахователните компании по застраховка „Гражданска отговорност“?
 • Решение
  Решение № 24 от 25.06.2013 г. по търг. д. № 767/2011 г.
  За приложението на принципа за справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД при определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя.
 • Решение
  Решение № 78 от 07.05.2013 г. по търг. д. № 490/2012 г.
  Относно критериите при определяне на конкретния размер на обезщетение по чл. 52 ЗЗД и за задължителното излагане от страна на съда на съображенията за определяне на същия който въпрос е решен в противоречие с отговора в ППВС № 4 /1968, т. 11.
 • Решение №128/04.02.2020 по дело №2466/2018 3
  Решение №128/04.02.2020 по дело №2466/2018
  Включват ли се в застрахователната сума по застраховка «Гражданска отговорност» на осн. чл.429 КЗ / в сила от 01.01.2016г./ лихвите за забава за периода от настъпване на застрахователното събитие до уведомяването на застрахователя, респ. до предявяване на прекия иск от увреденото лице?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 219 от 02.12.2014 г. по гр. д. № 1325/2014 г.
  По процесуалноправния въпрос за „преценката на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвокупност".
 • Решение
  Решение № 715 от 05.11.2010 г. по гр. д. № 139/2010 г.
  За задължението на въззивния съд да извърши самостоятелната преценка на събрания пред него и пред първата инстанция фактически и доказателствен материал по делото, за да направи своите фактически и правни изводи по съществото на спора, в случая за действителността на клауза за неустойка, уговорена в трудов договор, но касаеща правоотношения…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари